Door Petra van Amersfoort op 15 maart 2015

Gemeente Wageningen moet terug naar de keukentafel

Het college van burgemeester en wethouders van Wageningen is tot inkeer gekomen. Daar waren officiële klachten van  de Wageningse burgers en rechtszaken elders  in het land, voor nodig.
Het college  continueert nu tot 01 juli 2015 de schoonmaakhulp (huishoudelijke hulp 1) voor Wageningse inwoners die niet meer zelf kunnen schoonmaken en ook geen hulp kunnen betalen. Het college had per brief deze schoonmaakhulp bij 161 inwoners stopgezet. Het college had zich er niet eerst van vergewist of deze inwoners wel echt zonder hulp konden.
Nu zal het college alsnog met deze groep alsnog in gesprek gaan voordat een besluit tot stopzetten wordt genomen.
De PvdA en de ChristenUnie hadden meerdere malen aan het college gevraagd om zorgvuldig met haar inwoners om te gaan. En het stopzetten van de huishoudelijke hulp pas na overleg met betrokkenen vast te stellen. Het Wageningse college gaf eerder niet thuis. Daarmee veroorzaakte ze onnodige onrust en onzekerheid bij betrokkenen.

ChristenUnie en PvdA hopen dat de keukentafelgesprekken die er komen ook echt iets zullen voorstellen en niet slechts een formaliteit zijn om alsnog de hulp te weigeren. Natuurlijk kan het zo zijn dat mensen inmiddels zelf weer kunnen schoonmaken of met minder hulp toekunnen. Ook zullen er mensen zijn die voldoende netwerk hebben om een oogje in het zeil te houden en om schoon te maken. Het kan ook zo zijn dat er mensen zijn die ondertussen meer hulp en ook lichte zorg nodig hebben (huishoudelijke hulp 2). Wat PvdA en ChristenUnie willen voorkomen is dat de gemeente Wageningen de mensen in de steek laat die alleen schoonmaakhulp nodig hebben, maar dat niet zelf kunnen regelen. En ook maar een heel klein sociaal netwerk hebben om op terug te vallen. Een sociale stad laat deze mensen niet aan hun lot over . Een sociaal college van burgemeester en wethouders laat haar inwoners niet in de steek. Keukentafelgesprekken zijn bedoeld om zorgvuldig met de zorg voor mensen om te gaan. ChristenUnie en PvdA vragen het Wageningse college daar nu mee beginnen. Beter laat dan nooit!

Petra van Amersfoort

Petra van Amersfoort

Ik ben geboren en getogen in Wageningen . Wageningen is voor mij de stad om te wonen en zou er voor geen goud meer weg willen . Ik ben getrouwd en heb drie prachtige jongens . Ik ben sinds 2008 lid van de Pvda. Vanaf 27 maart 2014 ben ik lid van de fractie en

Meer over Petra van Amersfoort