Alle mensen

Anne Janssen

Anne Janssen

Wethouder wijken, wonen en cultuur

Wonen & Wijken, Aardgasvrije wijken, Bewonersparticipatie, Cultuur (inclusief poppodium), Buitenschoolse cultuureducatie, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplannen, Vergunningverlening en handhaving ruimtelijke ordening, Grondbedrijf
Mathilde Maijer

Mathilde Maijer

Raadslid, fractievoorzitter en lijsttrekker

Financien, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid
Jan Willem Kamerman

Jan Willem Kamerman

Raadslid

Hans Paquay

Hans Paquay

Fractielid

Peter Spitteler

Peter Spitteler

fractielid

Otto Vleeming

Otto Vleeming

Fractievolger

Jan Daenen

Jan Daenen

Bestuurslid JS/ Fractielid

Florence van den Bosch-Helbach

Florence van den Bosch-Helbach

Fractievolger

Petra van Amersfoort

Petra van Amersfoort

Fractievolger

Sociaal domein met o.a. jeugdzorg, AWBZ en WMO
Yvonne Drissen

Yvonne Drissen

fractievolger

Minke Reijn

Minke Reijn

Voorzitter JS/Algemeen bestuurslid

Tijn Bonnemaijers

Tijn Bonnemaijers

Algemeen bestuurslid JS

Marieke de Lange

Marieke de Lange

Voorzitter

Gerda Grave

Gerda Grave

Algemeen bestuurslid

Jacob Kroeze

Jacob Kroeze

Secretaris

Secretaris
Ger Naber

Ger Naber

Bestuurslid, penningmeester

Roelof Naber

Roelof Naber

Algemeen bestuurslid