Door Mathilde Maijer op 24 maart 2016

Zorgen over het co-creatieproces bij Samen Wageningen.

Afgelopen maanden is veel energie gestoken in het co-creatieproces. Burgers hebben via enquêtes, discussiebijeenkomsten en opiniepeilingen meegepraat over de toekomst van alle voorzieningen die vallen onder de Maatschappelijke Ondersteuning.
Wij maken ons zorgen of het College op basis van dit co-creatieproces een beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning kan maken dat tegemoet komt aan de behoefte van burgers die op deze voorzieningen zijn aangewezen.
Het college heeft dit misschien wel beoogd, maar slaagt daar niet in door de gekozen vorm van co-creatie.  Te algemene vraagstellingen en vragen waarbij alleen eens of oneens geantwoord kon worden. Strak geredigeerde thema-avonden die te weinig tijd boden voor discussie en waar sturende vragen werden voorgelegd.
De PvdA had graag een co-creatieproces ingericht, waarbij de gemeente enerzijds informatie ophaalt waar de Maatschappelijke Ondersteuning niet goed gaat en anderzijds winst weet te behalen door samenwerking en integratie. En door burgers en professionals te inspireren met slimme oplossingen te komen.
Mathilde Maijer

Mathilde Maijer

Wie ben je? Ik ben moeder van 3 zoons en woon  in Wageningen sinds 2003. Daarvoor heb ik 15 jaar in Afrika en Zuid-Amerika gewerkt. In Nederland heb ik diverse banen gehad zowel betaalde en onbetaalde. Ik geniet van mijn gezin, muziek, film, de uiterwaarden en van Wageningen. Enthousiast van?Ik word enthousiast van mensen die zich inzetten

Meer over Mathilde Maijer