Door Roelof Naber op 3 februari 2016

Een duidelijke kijk op de Woonvisie 2020

Aanstaande maandag wordt de Woonvisie 2020 voor Wageningen besproken. In de nieuwe raadsvorm wordt iedereen uitgenodigd om mee te denken over de woonvisie 2020.

Het college heeft de woonvisie herzien op verzoek van de raad, in het kader van de herziening van de woningwet en vanwege de doelstellingen die de minister heeft gesteld in het kader van de woningwet. De raad heeft al in 2015 aan het college gevraagd om na te gaan of de woonvisie actualisering behoeft op een aantal onderwerpen, waaronder de behoefte van Wageningse senioren, de behoefte aan woningen dicht bij voorzieningen en een stijgende vraag naar nieuwe woonvormen.

Aanstaande maandag staan de eerste ronde tafel gesprekken met inwoners, belangengroepen en de wethouder op de planning. Voor de PvdA staat nog steeds voorop wat er in de voorgaande woonvisie ook voorop stond. Voldoende betaalbare woningen voor iedere doelgroep. Dat moet de basis zijn van de woonvisie volgens de PvdA.

Daarnaast ziet de PvdA de komende vergadering als kans om na te denken over een woonvisie die inspeelt op de behoeften van de huidige en toekomstige maatschappij. Bestaande en nieuwe doelgroepen hebben nieuwe behoeftes. Daarbij valt de denken aan betaalbare woonvormen voor alleenstaande jongeren en ouderen die wel cohesie, maar tegelijkertijd ook zelfstandigheid willen. Woningen die volledig energie neutraal en dus goedkoper zijn. Woningen met of zonder zorg, of woningen die aan te passen zijn aan de levensfase van de bewoners. De woonvisie biedt een heleboel kansen die nu voor het grijpen liggen.

Voorop staat dat het voor iedereen goed wonen moet zijn in Wageningen. Een betaalbare, eigen plek waar je thuis kan komen. Of zoals de PvdA dat al zei in de campagne voor de provincie: “het is goed wonen in Wageningen”.

 

Roelof Naber

Roelof Naber

Op mijn tweede ben ik al in Wageningen komen wonen en na een korte onderbreking van 10 jaar voor een studie rechten en wat eerste werkervaring ben ik in 2014 teruggekeerd. Als student bleek ik in een beschermde wereld te leven die ver weg stond van de dagelijkse problemen die veel gezinnen hadden. Dat leerde

Meer over Roelof Naber