Wonen en Wijken

Leefbaarheid begint bij prettig wonen vooriedereen in wijken waarin je je thuis voelt. We maken ons dan ook sterk voor de bouw van tenminste 30% sociale huur- en/of goedkope koopwoningen, bij voorkeur woningen met tuin, op elke grotere bouwlocatie. Bij lage grondprijzen is er meer financiële ruimte voor het bouwen van kwalitatief goede en goedkope woningen.

De PvdA blijft daarom voorstander van lage gemeentelijk vastgestelde grondprijzen voor sociale koop- en huurwoningen. 

We zien erop toe dat er altijd een basisschool in de buurt is gevestigd zoals bijvoorbeeld in de wijk Kortenoord. We vinden dat kinderen zelfstandig en dus veilig naar school moeten kunnen gaan en we willen dat de gemeente dit stimuleert in samenwerking met de scholen, de ouders en de wijkpanels. Steeds meer ouders brengen hun kinderen met de auto naar school. Dit maakt het voor andere kinderen juist onveiliger omdat de omgeving van de scholen hier niet op ingericht is. Er is behoefte aan creatieve oplossingen.

We ondersteunen buurtinitiatieven die bijdragen aan een schone en veilige wijk. Positieve voorbeelden zijn opruim- en prikacties, opNuderen, Tarthorst Actief, buurtspeeldagen. Bij dit soort acties zorgen mensen er zelf voor dat hun buurt schoon, veilig en leefbaar is.