Studentenhuisvesting

We zetten ons in voor de snelle bouw van studentenwoningen i.v.m. de groeiende aantallen studenten die vanuit heel Nederland en ver daarbuiten in Wageningen komen studeren. Verder bepleiten we dat langdurig leegstaande kantoor- en bedrijfspanden worden verbouwd tot (studenten-) woonruimte.

Als PvdA willen we dat er in Wageningen een plek is om te wonen voor iedereen. We maken ons bij elk bouwplan sterk voor sociale woningbouw. We vinden het belangrijk dat er divers wordt gebouwd: dat wil zeggen voor ouderen én voor jongeren én voor gezinnen met kinderen. Ook willen we huizen met tuinen en apartementen. We willen afwisseling in de stad.

Er komen steeds meer studenten, binnenlands en buitenlands, voornamelijk bij de Wageningen UR en daar mogen we als stad trots op zijn. Het is vanzelfsprekend dat deze jongvolwassenen ook in onze stad willen komen wonen. Als PvdA zijn we van mening dat studenten onze stad levendig maken. We hebben plekken aangewezen voor mogelijke studentenhuisvesting, zoals Kirpestein en de voormalige SNS bank. Op dit moment is verhuur van hospitakamers alleen in het buitengebied toegestaan. De raad heeft nu mogelijk gemaakt dat in heel Wageningen kamers mogen worden verhuurd.