Sportbeleid: Wageningen sport! Niemand staat buitenspel!

Sport is zowel doel als middel. Sport als doel geeft een mogelijkheid tot ontspanning voor iedere Wageninger. Sport als middel verbetert de volksgezondheid en de participatie bij die aandachtsgroepen waar dit nodig is. Maar dan moet wel iedereen mee kunnen doen. Niemand mag buitenspel staan.

Wageningen Sport! Het nieuwe beleidsplan sport van de gemeente Wageningen is door een grote meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Nieuw sportbeleid was nodig omdat het Actieplan Sport en Bewegen 2008-2011 af loopt én omdat de gemeenteraad op 21 juni 2011 heeft besloten dat een gedeelte van de door het Rijk opgelegde bezuinigingen ten laste komen van het sportbudget. Er is hard gewerkt aan een nieuwe sportnota die past bij deze tijd. Er zijn 15 punten vastgesteld. Zo komen er combinatiefunctionarissen die de opdracht hebben om aandachtsgroepen aan het sporten te krijgen. Bij de sportverenigingen ligt de taak om bestaande sporters te behouden voor sport en om met name volwassenen (weer) aan het sporten te krijgen.>

Sportclubs gaan een hogere, aan de kostprijs gerelateerde gebruiksvergoeding betalen. Als zij meer verantwoording willen dragen voor hun sportaccommodatie kunnen zij de huurverhoging ‘betalen’ door zelfwerkzaamheid in de vorm van eigen beheer van hun sportaccommodatie. Hiermee bezuinigt de gemeente op het beheer van sportaccommodaties. Daarnaast wordt bezuinigd door het afschaffen van subsidies.

De inzet van de PvdA was vooral gericht op de belangrijkste doelstelling, namelijk realiseren dat meer mensen gaan sporten en bewegen. De PvdA kijkt daarom uit naar de resultaten die de combinatiefunctionarissen gaan boeken. In Nederland zijn op dit moment meer dan 1.000 combinatiefunctionarissen aan het werk. Vaak als een spin in het web, soms als makelaar maar heel vaak om de afstand te overbruggen vanuit wijken naar de sportverenigingen. Het koppelen van activiteiten tussen school, wijk en club helpt dat kinderen lid gaan worden van een sportclub. Voor de PvdA was ook van belang dat er onder de verenigingen voldoende draagvlak is voor de bezuinigen op de accommodaties. De sportverenigingen hebben aangegeven dat zij lagere kosten voor gebruik van sportaccommodaties belangrijker vinden dan het ontvangen van subsidies.

Sport is voor de gemeente zowel doel als middel. Sport als doel geeft een mogelijkheid tot ontspanning voor iedere Wageninger. Sport als middel verbetert de volksgezondheid en de participatie bij die aandachtsgroepen waar dit nodig is. Maar dan moet wel iedereen mee kunnen doen. Niemand mag buitenspel staan. Ook mensen met een laag een inkomen moeten kunnen blijven sporten of meedoen met culturele activiteiten. Voor kinderen was dit al geregeld bij de nota Maatschappelijke Ondersteuning; als zij uit een gezin komen met een inkomen tot 130% bijstandsniveau is 250 euro per kind per jaar beschikbaar in de toekomst. Voor volwassen is hier is de komende jaren echter geen geld voor. Een voorstel van PvdA, GroenLinks en D66 om een participatiefonds voor volwassen in te stellen voor de duur van in ieder geval twee jaar is door de raad overgenomen; zij hebben recht op 90 euro teruggave voor lidmaatschap van een sportclub of amateurkunstvereniging.