Door Hans Teunisse op 7 februari 2014

Sportpitch

Tijdens de bijeenkomst georganiseerd door de sportraad heeft Hans Teunisse (no.3 kandidatenlijst) een vurige sportpitch gehouden. Uit de reacties van het sportieve  publiek blijkt dat ze de PvdA het meest geloofwaardig vinden. Een eerlijk verhaal dus! Lees verder en weet waar de PvdA voor staat.

Een ding is duidelijk: Sport is bij de PvdA in goede handen. Sport zit in ons DNA.
Dat is nu zo en dat blijft zo! Geld mag nooit een drempel vormen om niet te kunnen sporten. Daarom zal de PvdA een sportpas steunen. Kinderen moeten kunnen ontdekken waar hun talent en hun passie ligt.
De PvdA is trots op de goede sportvoorzieningen in Wageningen. En dat houden we zo!
Noem maar eens een sport die je niet in Wageningen kunt doen. We zijn trots op de verenigingen de klap van de bezuinigingen samen zo goed hebben opgepakt. Natuurlijk heeft de PvdA dit niet zelf gedaan, dat hebben jullie zelf gedaan! Dit is samen bouwen aan een leefbaar Wageningen.
Sporten is goed voor je gezondheid. Wij staan voor de toegankelijkheid van sport.
In 2012 spraken we vooral over huur en stenen. Nu moet het gaan over de sportieve strijd op het veld, in de zaal of in de vrije natuur. Het is tijd dat nog meer Wageningers gaan sporten!
De PvdA steunt verenigingen die inspelen op gezondheid en sport: gericht kantinebeleid en informatie geven over gezondheid en voeding.  Wij maken ons ook sterk voor recreatiesport binnen en buiten verenigingsverband. Sporten vervult een belangrijke functie in de samenleving. Het vormt wie je bent.  De PvdA zet in op sport in de breedte en het ontdekken van talent. Wij stimuleren sportactiviteiten die samen met onderwijs, buurten en bedrijven worden gerealiseerd. We zijn er ook van overtuigd dat verenigingen op een andere manier inkomsten kunnen maken door meer als ondernemer op te treden. Organiseer samen met het bedrijfsleven activiteiten. Ondernemen moet dan wel mogelijk zijn en wat ons betreft blijven de gemeentelijke heffingen beperkt!
De PvdA zegt altijd: Iedereen moet mee kunnen doen. Bij sport geldt vooral: iedereen moet samen meedoen. Dus Sportverenigingen, WUR, Solidez, Sportservice, scholen, gezondheidszorg en gemeente ga aan de slag! En wat de gemeenteraad betreft: op de PvdA kun je bouwen!
Wij zoeken graag samen met jullie naar creatieve oplossingen voor de korfbal en de golfcub. Wij willen dat de gemeente vrijwilligers ondersteunt; en als het budget hiervoor wat minder wordt zoeken wij samen met jullie om het aanbod van cursussen overeind te houden.

Hans Teunisse

Hans Teunisse

Wie ben je:‘Ik woon sinds 1989 in Wageningen, getrouwd en 3 kinderen. Werk bij drinkwaterbedrijf Vitens als data-analist Asset Management en OR-voorzitter. Vanaf maart 2002 tot maart 2018 raadslid.’ In de politiek door: ‘Mijn grote voorbeeld Joop de Uyl, de gedreven politicus van waarschijnlijk het meest linkse kabinet van na de oorlog.’ Wordt enthousiast:‘dat nog

Meer over Hans Teunisse