Door Hans Teunisse op 10 oktober 2016

Sportraad Wageningen verdwijnt!

Wow wat een fantastische happening, die Schoolsport Olympiade op 22 september! Ruim 900 kinderen aan het sporten en tegelijkertijd kennismaken met onze sportclubs. Maar ook aandacht voor fairplay en voor de Jongeren Op Gezond Gewicht-beweging (JOGG) die met deze campagne het drinken van water tijdens het sporten wil stimuleren. Een topprestatie van Sportservice Wageningen.

Maar dan wat anders: de Sportraad Wageningen verdwijnt. Jammer?! B&W vraagt voortaan advies over sport aan de nieuwe adviesraad Samenleving. Maar dan vooral over zaken waarbij sport wordt ingezet als een middel zoals obesitasbestrijding, sociale samenhang en integratie. Niets mis mee natuurlijk, maar hierdoor verdwijnt wel de inspraak over de ‘echte’ sport.

Als sportclubs sport op de agenda willen houden en mee willen blijven praten over de inhoud van het sportbeleid, over accommodaties, over evenementen – dus over sport als doel – moeten ze écht hun krachten bundelen, hun kennis delen en samen optrekken. Daarom roept de PvdA de Wageningse sportverenigingen op om serieus naar het plan van Sportraad te kijken, die door wil gaan als belangenbehartiger in plaats van alleen maar een adviesorgaan. Eind van dit jaar gaat het beginnen en wat zou het mooi zijn als minstens 75% van de clubs het initiatief steunt!

Hans Teunisse

Hans Teunisse

Wie ben je:‘Ik woon sinds 1989 in Wageningen, getrouwd en 3 kinderen. Werk bij drinkwaterbedrijf Vitens als data-analist Asset Management en OR-voorzitter. Vanaf maart 2002 tot maart 2018 raadslid.’ In de politiek door: ‘Mijn grote voorbeeld Joop de Uyl, de gedreven politicus van waarschijnlijk het meest linkse kabinet van na de oorlog.’ Wordt enthousiast:‘dat nog

Meer over Hans Teunisse