Schulddienstverlening

Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening: meer inzet op het voorkomen van schulden en het financieel zelfstandig maken van de inwoners van Wageningen.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is per 1 juli 2012 van kracht geworden. Door deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de schulddienstverlening. De wet schrijft voor dat de gemeenteraad het plan voor de schuldhulpverlening vaststelt.

De PvdA wil dat iedereen, naar vermogen, mee doet in de Wageningse samenleving en dat schuldproblemen zo mogelijk worden opgelost. Inwoners met een laag inkomen en of problematische schulden hebben financieel minder mogelijkheden om te participeren, zo stelt de nota schulddienstverlening. Schulddienstverlening gaat niet alleen over het oplossen van schulden, maar vooral ook over het financieel zelfstandig maken van de inwoners van Wageningen door aan de slag te gaan met vaardigheden, motivatie en belemmeringen, waarbij de inwoners met schulden inzicht krijgen in de te zetten stappen. Het is voor ons belangrijk dat niet alleen de huidige schulden worden opgelost, maar ook dat gewerkt wordt aan het voorkomen van schulden.

Het uitgangspunt “één gezin, één plan” is voor ons belangrijk. Wij vinden het daarom ook belangrijk dat de schulddienstverlener kennis heeft van de lokale sociale kaart en samenwerkt met de verschillende partners in de stad. Verder is het belangrijk om realistische doelen te stellen. Op dit moment ligt het slagingspercentage van de schuldhulptrajecten rond de 35%. Bij het nieuwe beleid wordt ernaar gestreefd dat minimaal 60% van de gevallen leidt tot succesvolle afronding van de schulddienstverlening.

Ook de andere partijen in de raad waren positief over de Nota “Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening”. Alleen de Stadspartij vindt het onacceptabel dat chronisch zieken pas na gezinnen met kinderen aan de beurt komen. We zijn er blij mee dat het voorstel op zo’n brede steun kan rekenen in de raad.