Door Hans Teunisse op 30 oktober 2014

Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen

Is Wageningen klaar voor de stelselwijziging van de zorg? Op papier wel: de verordeningen zijn klaar. Omdat maatwerk en zelfredzaam niet mag leiden tot onduidelijkheid of zoek-het-zelf-maar-uit is door de PvdA hard gewerkt aan 10 wijzigingen. Voorstellen die gebaseerd zijn op solidariteit zoals die al ruim 100 jaar ten grondslag ligt aan onze samenleving. De basis voor een duurzaam sociaal Wageningen. Vier PvdA-voorstellen zijn aangenomen. Zo is het goed dat de studietoeslag voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die via een opleiding dichter bij werk willen komen, versoepeld wordt uitbetaald.

Teleurstelling was er ook bij de fractie, omdat voor een aantal voorstellen het niet haalden ondanks dat voor de raadsvergadering hiervoor wel steun was toegezegd. Deze steun (o.a. van de Stadspartij) bleek tijdens de stemming plotseling verdwenen. Ons amendement om te voorkomen dat pleegouders moeten betalen voor WMO-voorzieningen voor kinderen die onder hun toezicht staan sneuvelde omdat de wethouder het amendement overbodig vond. Dat is het niet. Ook is het kwalijk is dat er geen vertrouwenspersoon wordt ingesteld per 1 januari.

Iedereen omarmde ons idee voor een stadsdebat. Inwoners van Wageningen en alle betrokken maatschappelijke organisaties en professionals kunnen dan meepraten hoe de stelselwijziging heeft uitgepakt. Vooral met ons idee om ook het culturele veld hierbij te betrekken, trok andere fracties over de streep. Een mooi plan als culturele instellingen samen met gebruikers en klanten van sociale domein een tentoonstelling maken om te laten zien wat er is bereikt, maar ook waar fricties zitten. Een tentoonstelling als inspiratie voor een dialoog met de stad!

Meer weten over hwat de reactie was van de PvdA en welke wijzigingen? Zie: Inbreng PvdA.

 

Hans Teunisse

Hans Teunisse

Wie ben je:‘Ik woon sinds 1989 in Wageningen, getrouwd en 3 kinderen. Werk bij drinkwaterbedrijf Vitens als data-analist Asset Management en OR-voorzitter. Vanaf maart 2002 raadslid.’ In de politiek door: ‘Mijn grote voorbeeld Joop de Uyl, de gedreven politicus van waarschijnlijk het meest linkse kabinet van na de oorlog.’ Wordt enthousiast:‘dat nog steeds zoveel mensen

Meer over Hans Teunisse