Door op 23 oktober 2014

PvdA op de markt

 

Op zaterdag 25 oktober van 10.00 tot 15.00 uur staat de PvdA op de markt om te kunnen luisteren naar uw uw vragen en opmerkingen over het reilen en zeilen in Wageningen. Speciale aandacht is er voor onderwerpen die het sociale domein betreffen. Denk hierbij aan ouderenzorg, huishoudelijke hulp, WMO, jeugdzorg, werkgelegenheid en sociale werkplaats. Fractieleden en bestuur nodigen u van harte uit om langs te komen en uw geluid te laten horen. Alleen dan kan de PvdA zich voor u sterk maken in de raad!