Door Petra van Amersfoort op 14 januari 2016

Een kijkje bij…….. de Sociale Raadslieden Wageningen.

Via een Bijeenkomst van Samen Wageningen  ben ik in contact gekomen met de Sociaal Raadslieden Wageningen. Ik heb met hen gesproken en een afspraak gemaakt. Daar wilde ik wel wat meer van weten.  En ik ben meer te weten gekomen, het was een leuk gesprek. Ik werd hartelijk ontvangen en er werd uitgelegd wat de raadslieden doen en dat is best veel.

Teveel om eigenlijk op te noemen, ze gaan in gesprek met de mensen en helpen bij allerlei (sociaal juridische) problemen bijvoorbeeld met belastingen, uitkeringen en toeslagen. Hoe moeten ze het doen? Waar moeten ze op letten? Als mensen het zelf niet kunnen helpen zij ze verder. Zo nodig voeren ze telefoongesprekken namens hen of schrijven ze officiële brieven.  Door al hun ervaringen zijn er ook struikelblokken die zij samen met de mensen ondervinden. Bijvoorbeeld formulieren die te moeilijk of te lastig zijn om in te vullen of die (te) veel bureaucratie vergen. Terwijl dat ook heel anders en makkelijker kan.

Er is bijvoorbeeld in Wageningen veel onduidelijkheid over de gemeentelijke belastingen (die je aan Vitens betaalt) en te weinig mensen weten dat ze hiervoor kwijtschelding kunnen vragen. Ook met de kwijtscheldingsaanvragen zijn vaak weer problemen.

Wetten en regels zijn veel te vaak niet te snappen voor de mensen die er gebruik van maken.  En die regels zijn vaak met elkaar verbonden en kunnen op die manier bureaucratische problemen opleveren.

Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, dat mensen zo veel problemen ervaren om iets aan te vragen, in te vullen, om regelingen te kunnen gebruiken die ze hard nodig hebben. PvdA Wageningen vind dit een zorgelijk probleem.

Als je in contact wil komen met de sociaal raadslieden dan is het telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 10.00 uur. Voor een afspraak kun je bellen met de receptie van Solidez, van maandag t/m vrijdag tot 12.00 uur, tel. 0317-468830.

Petra van Amersfoort

Petra van Amersfoort

Ik ben geboren en getogen in Wageningen . Wageningen is voor mij de stad om te wonen en zou er voor geen goud meer weg willen . Ik ben getrouwd en heb drie prachtige jongens . Ik ben sinds 2008 lid van de Pvda. Vanaf 27 maart 2014 ben ik lid van de fractie en

Meer over Petra van Amersfoort