Door Hans Paquay op 25 mei 2014

PvdA motie in de raad van 25 mei 2014

De verbetering van de buurt Patrimonium loopt al een groot aantal jaren. in het kader van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening is de gemeente verplicht bestemmingsplannen actueel te houden. Vooruitlopend op de voorgenomen verbetering heeft de gemeente Wageningen voor Patrimonium het bestemmingsplan geactualiseerd, maar daarbij verzuimd rekening te houden met de uitkomsten van het planvormingsproces. Met als gevolg dat het bestemmingsplan binnenkort opnieuw gewijzigd moet gaan worden.

Om ervoor zorg te dragen dat we deze fout niet opnieuw maken zal  de PvdA fractie op maandag 26 mei a.s.  middels een motie een beroep op de gemeente doen om in het nieuwe bestemmingsplan meer ruimte te geven aan toekomstige ontwikkelingen. Bijvoorbeeld om de woningen in de toekomst levensloopbestendig te maken door aanbouw van een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Of mogelijkheid te geven tot op- of aanbouw voor huisvesting van grotere gezinnen of een woongroep; als daar ter zijnerzijds behoefte toe bestaat.

Het is absoluut  niet de bedoeling dat de ruimere voorwaarden aanleiding zijn om af te wijken van de  huidige nieuwbouwplannen voor Patrimonium. Deze plannen zijn in overleg met bewoners tot stand gekomen en zullen ongewijzigd kunnen worden uitgevoerd!

Hans Paquay

Hans Paquay

Sinds 1997 woon ik in Wageningen.  Ik heb aan de UvA en TU-delft gestudeerd en ben nu werkzaam als programma- en projectmanager en hogeschooldocent. Wordt enthousiast van: Duurzame verbeteringen op het gebied van ruimtelijke ordening, welzijn en zorg tot stand brengen. Grootste ergernis: Het gebrek aan bereidheid om kennis, geld en macht met elkaar te delen. Een overheid

Meer over Hans Paquay