Door Peter de Boer op 21 februari 2014

Impressie Onderwijsdebat

Op 13 februari j.l. vond het onderwijsdebat plaats op SG Pantarijn. De organisatie lag in handen van OMO en leerlingen van het Pantarijn. Voor een gemengd gehoor van betrokkenen bij het onderwijs werden deze avond 5 stellingen aan de zaal voorgelegd. Op het podium vertegenwoordigers van VVD, CDA, Stadspartij, Groen Links, PvdA, SP en D66.

Deze kregen van de voorzitter, de direkteur van de openbare basisschool de Nijenoord Mieke Duvalois, ieder 2 minuten om het standpunt van hun partij mbt het onderwijs duidelijk te maken. Vooral het primaire onderwijs werd onder de loep genomen.

De gemeente heeft niet alles met het regelen van onderwijs te maken. Het rijk bepaalt de kerndoelen en de school de uitvoering.  Er loopt geld via de gemeente ten behoeve van huisvesting, leerlingbegeleiding en leerlingvervoer. Lijsttrekker Mathilde Maijer verwoordde sterk het PvdA ideaal, dat er uit elk kind het beste gehaald moet worden.  Overigens was de teneur van de hele avond een in de  locale politiek vrij grote mate van eenstemmigheid. Toch werd er nog wel een verschil  beleefd, het voorlopig niet doorgaan van de bouw van een basisschool in de nieuwe wijk Kortenoord. In de motivatie van de keuze speelde de gemeentelijke bezuinigingen een grote rol. Deze bezuinigingen zullen komende jaren niet minder worden. Gaat dan € toch boven  kwaliteit van onderwijs? Deze kwestie verdeelde afgelopen maanden de coalitie met de PvdA en Groen Links voor en D66 tegen. In de zaal werd opvallend genoeg ook door de oorspronkelijke tegenstemmers  de hoop uitgesproken dat  de verkiezingsuitslag toch vestiging van bijvoorbeeld een dependance van de Nudeschool mogelijk zal maken.

Hebben de scholen te maken met de drie grote decentralisatie? Jawel, t.a.v. de jeugdzorg en de wet maartschappelijke ondersteuning. De vraag spitste zich toe tot hoe het onderwijs bij deze ontwikkelingen en concreet bij de nieuwe zorgteams wordt betrokken.  De school wil wel wat meer dan alleen een signaleerfunctie hebben. De manier waarop Elmar Theune het een en ander toelichtte toonde de effectiviteit van de PvdA wethouder. Contacten worden ter plekke verstevigd. Al met al een informatieve avond in een goede sfeer die aantoonde dat het stemgedrag hier wel degelijk invloed heeft op kwaliteit van onderwijs en het zijn beslag krijgt in Wageningen.

 

 

Peter de Boer

Peter de Boer

In 1964 kwam ik naar Wageningen voor de studie zoötechniek. Vanaf 1971 tot 2001 heb ik gewerkt bij de afdeling Erfelijkheidsleer van nu de WUR en van 2001 tot in 2012 bij de afdeling verloskunde en gynaecologie van de Radboud universiteit Nijmegen. Nu er meer tijd beschikbaar is wil ik mij inzetten voor een meer sociale

Meer over Peter de Boer