Door op 19 mei 2014

Er valt wat te kiezen in Europa!

Er valt wat te kiezen in Europa

“Werkgelegenheid aan de basis en aanpakken van de top.”  Mathilde Maijer, fractievoorzitter van de PvdA in Wageningen, verwoordde het helder tijdens het debat over Europa zaterdag 17 mei in de Bibliotheek. “Het vrije verkeer van personen en werknemers is een goede zaak. Maar het is nu alleen gunstig voor hoogopgeleiden. Bij andere beroepen gaan werknemers uit Oost Europa hier voor lage lonen aan de slag en worden Nederlandse werknemers verdrongen. De oplossing is natuurlijk dat iedereen hier in Nederland werkt voor een Nederlands salaris en in Polen voor een Pools salaris. Dan is de concurrentie weer eerlijk.”

De Sociaal-Democratische partijen in heel Europa werken samen aan een oplossing voor dit probleem. De Europese PvdA kandidaten Paul Tang en Agens Jongerius werken samen met de andere sociaaldemocraten op Europees niveau aan een sterk en rechtvaardig Europa.

“Europeanen moeten weer vertrouwen krijgen in Europa, en dat vertrouwen komt er als  het Europese Parlement aan de goede kant staat, de kant van de werknemers. Daarom pakt de PvdA bonussen aan, banken, het gegraai aan de top en het ontduiken door grote bedrijven van nationale wetten. Dat kan alleen in Europees verband”, stelt Maijer. “Kortom, stem PvdA voor een sociaal democratisch Europa.”

Het debat in de openbare bibliotheek BBLTHK met als onderwerp “Wat heeft Wageningen aan Europa?” was georganiseerd samen met dagblad de Gelderlander. Aan het levendige debat namen de landelijke partijen deel met lokale politici.