Door Roelof Naber op 17 augustus 2014

PvdA bezocht de wijk Wageningen Oost / Kolkakkerweg

Verwaarloosde bomen creëren gevaarlijke situatie langs Kolkakkerweg.

Omdat niet alles wat er speelt de gemeenteraad bereikt , bezoeken de vrijwilligers van de PvdA regelmatig de bewoners van Wageningen thuis op . Voorzien van de traditionele rode roos gaan ombudsteam leden, raadsleden, bestuur en vrijwilligers van deur tot deur om te horen wat er speelt in de buurt en bij de inwoners van Wageningen. Signalen die de gemeenteraad niet altijd bereiken worden dan persoonlijk besproken. Bij het bezoek van de PvdA aan de Wageningen Oost werd het gesprek aangegaan met de inwoners van de Kolkakkerweg.
In de kolkakkerweg is een letterlijke scheiding in de wijk. Aan de ene kant staan er nieuwe flats en koopwoningen in de moderne blauwe en oranje kleuren waarbij de stoep net nieuw gelegd is en er recent nieuwe speeltuintjes zijn aangelegd, alleen nog niet allemaal afgemaakt. Aan de andere zijde staan oude flats van de woningstichting waar de stoep scheef ligt en de struiken welig tieren tot een ondoordringbaar groene masse. De galerijen van de oude flats zijn vrij toegankelijk voor iedereen vanaf de straat, de woningen zijn gehorig, een nieuw kleurtje op de flats en een nieuwe stoep zouden fijn zijn, maar het is goed wonen aan de kolkakkerweg. Inwoners aan beide zeiden van de straat spreken met veel waardering over hun woningen en de sociale omgang met de medebewoners. De inwoners zouden het prettig vinden als er meer activiteiten in de straat zouden zijn , bv een straat barbecue of een plek voor de jongeren .zodat er nog meer sociale contacten komen dan ze nu al zijn . Een sociale en fijne straat om in te wonen .

Tenzij het hard waait. De hoge bomen en de gehele groenvoorziening langs de kolkakkerweg zorgen dan voor gevaarzettende situaties. De hoge oude bomen, die vroeger langs flats groeiden zijn scheefgegroeid en bij harde wind vallen de takken uit de bomen ook op de huizen. Bewoners roepen uit voorzorg hun kinderen naar binnen als het hard waait. De gemeente is al op de hoogte van de gevaarlijke situatie, maar tot een oplossing is het niet gekomen. De laatste communicatie, is volgens de inwoners, van maart vorig jaar. ( 2013 ) . Doordat de bomen bewoond zijn door vleermuizen en het broedseizoen was voor de vogels is er toen niet gesnoeid. Vervolgens is er niets meer vernomen van de gemeenten en de situatie is nog steeds net zo gevaarlijk. Het is wachten op de eerste keer dat het echt mis gaat voordat de spreekwoordelijke put gedempt wordt.

“Dit zijn dus ongeloofelijke verhalen waar wij aandacht voor gaan vragen in de raad” zegt Petra van Amersfoort, raadslid voor de Wageningse PvdA die persoonlijk in gesprek ging met de bewoners. “Het is natuurlijk goed dat de gemeente naar de situatie gekeken heeft, maar concrete resultaat voor en duidelijke communicatie naar de inwoners blijft uit. Wij zullen vragen om de situatie weer op de agenda te zetten van de gemeente want iedereen heeft het recht om veilig te kunnen wonen in Wageningen, ook als het hard waait”.

 

Roelof Naber

Roelof Naber

Op mijn tweede ben ik al in Wageningen komen wonen en na een korte onderbreking van 10 jaar voor een studie rechten en wat eerste werkervaring ben ik in 2014 teruggekeerd. Als student bleek ik in een beschermde wereld te leven die ver weg stond van de dagelijkse problemen die veel gezinnen hadden. Dat leerde

Meer over Roelof Naber