Door Peter de Boer op 25 mei 2014

Gastcollege Kati Piri

In het kader van de Europese verkiezingen bezocht Kati Piri (no. 3 op de kieslijst voor Europa) op dinsdag 20 mei Wageningen. Op uitnodiging van de Jonge Socialisten en de PvdA  afdeling Wageningen gaf zij een inspirerend en interactief gastcollege in het onderwijsgebouw Forum van de Wageningen UR. Ze ging in op wat er met deze verkiezingen voor Nederland en Wageningen op het spel staat en waar we ons bevinden in het Europese proces.

Kati benadrukte twee zaken die direct met elkaar te maken hebben: 1.-De Europese Unie is niet alleen een handelsgemeenschap maar ook een waardegemeenschap, die waar dat nodig is versterkt moet worden. 2.In de afwikkeling van de financiële crisis die het voorlopig hoogtepunt was van doorgeschoten liberalisatie, is arbeid voor alle Europeanen van jong tot oud, het kind van de rekening geworden.

In de visie van de PvdA is arbeid een recht dat voor allen nagestreefd moet worden. Dat dit Europa breed leeft illustreerde Kathy aan de ontwikkeling van de machtsverhoudingen in het Europese parlement waar de sociaal democraten nu met de accolade van christelijke volkspartijen in een strijd om de grootste partij gewikkeld zijn. Gek dat we dat in Nederland niet merken. Momenteel groeit de belangstelling voor de sociale democratie in Europese en zeker in de zuidelijke staten die het meest hebben geleden onder de gevolgen van de crisis. In tegenstelling  tot de SP maakt de PvdA deel uit van de grote progressieve alliantie van socialisten en democraten. Daardoor kan het sociaal democratisch geluid zonder al te veel concessies, in Europa gehoord worden. Door haar huidige werk voor de Europese  fractie voelt Kati zich in het Europese parlement als een vis in het water. En volgens de toehoorders  was Kati ook prima op haar plaats in de collegezaal. We hopen dan ook haar nog vaker te zien en horen in Wageningen.

Peter de Boer

Peter de Boer

In 1964 kwam ik naar Wageningen voor de studie zoötechniek. Vanaf 1971 tot 2001 heb ik gewerkt bij de afdeling Erfelijkheidsleer van nu de WUR en van 2001 tot in 2012 bij de afdeling verloskunde en gynaecologie van de Radboud universiteit Nijmegen. Nu er meer tijd beschikbaar is wil ik mij inzetten voor een meer sociale

Meer over Peter de Boer