Door Mathilde Maijer op 23 oktober 2016

De PvdA wil kaders Duivendaal/Hof aanscherpen!

De plannen voor Duivendaal en Hof van Wageningen hebben veel commotie teweeggebracht bij omwonenden. Moet dat nou, een verdubbeling van die hoge flat van het hotel? En een hoge flat op de hoek Costerweg/Lawickse Allee?

Mathilde Maijer sprak uitgebreid met omwonenden en heeft hun zorgen verwoord in de commissievergadering.

De raad staat voor nu voor een lastige taak. Het vaststellen van de kaders, maar dat is niet hetzelfde als het vaststellen van de daadwerkelijke plannen. Die kaders slechts een indruk van wat het kan worden. De raad moet zich afvragen wat nog meer mogelijk is binnen de kaders, want ontwikkelaars zoeken de grenzen op. De kaders mogen geen ontwikkeling toelaten die we niet willen, ook al staat die nu niet op de tekeningen. 

De PvdA wil daarom enkele kaders aanscherpen. Daarmee komen we tegemoet aan de omwonenden en krijgen we meer zekerheid dat het een prachtig gebied wordt. Daarom willen we openbare groene oevers langs de gracht en Costerweg, zodat er een wandelpad kan komen. Ook willen we dat de huizen langs de Lawickse Allee optimale zon houden. De PvdA wil dat de driehoek een groen park blijft, ons Central Park: dus dat het bouwen beperkt wordt in volume en volte. We hopen op een meerderheid in de raad voor deze voor ons vanzelfsprekende wensen.

Mathilde Maijer

Mathilde Maijer

Wie ben je? Ik ben moeder van 3 zoons en woon  in Wageningen sinds 2003. Daarvoor heb ik 15 jaar in Afrika en Zuid-Amerika gewerkt. In Nederland heb ik diverse banen gehad zowel betaalde en onbetaalde. Ik geniet van mijn gezin, muziek, film, de uiterwaarden en van Wageningen. Enthousiast van?Ik word enthousiast van mensen die zich inzetten

Meer over Mathilde Maijer