Kleine Stedenbeleid

Voor de derde keer stelt de provincie geld beschikbaar voor de ontwikkeling van regio's en Grote en Kleine Steden.

Wageningen valt in de categorie “Kleine Steden”, als enige van de FoodValley gemeenten. De provincie heeft nu voorgesteld om 2.1 miljoen Euro aan Wageningen beschikbaar te stellen voor projecten die het leefklimaat in Wageningen verbeteren zoals het Speelruimteplan, de Eng, ontwikkeling van de 2e brede wijkschool en de Junushoff. De provincie wil geld beschikbaar stellen voor de verbetering van het klimaatsysteem, de trekkenwand en vernieuwen van stoelen en vloerbedekking. Prima, wat ons betreft, dat geld hoeven we als Wageningen dan niet zelf op te hoesten.