Door op 30 mei 2014

Warm pleidooi PvdA voor kansen burgerinitiatief voor iedereen

De PvdA vindt de relatie met de stad, het ondersteunen van burgerinitiatieven en burgerparticipatie bij projecten belangrijk. De vraag is echter: wat ondersteun je wel, en wat niet? Wie wel en wie niet? Dat zijn politieke keuzes. Objectieve criteria bestaan daarvoor niet. De coalitie wil dat de gemeente een positieve basishouding uitstraalt, maar het is niet duidelijk volgens welke criteria gekozen gaat worden.

Een voorbeeld. Er is een initiatief van een grote groep Wageningers voor een uitbreiding van de golfbaan en een ander voor het weer ingebruiknemen van het oude stadion op de berg. Niet iedereen steunt dat. Dat mag, dat is een politieke keuze.  De keuze welke burgerinitiatieven je ondersteunt is politiek, en elke partij maakt daarin zijn eigen keuzes.

Dit wordt serieuzer als verschillende initiatieven elkaar bijten. De Islamitische gemeenschap wil een gebedsruimte bij de Marijkeweg, de korfbalvereniging wil daar een sportveld. De tweede lobbyt beter dan de eerste groep, de groep die zichzelf naar voren duwt wordt beter gehoord. Daar wringt het voor ons. De PvdA wil juist ruimte geven aan groepen die zich minder op de voorgrond stellen. Wij vinden dat, als de coalitie zo expliciet stelt dat je uitgaat van het burgerinitiatief, de gemeente serieus zijn best moet doen om sluimerende initiateven op te sporen, om groepen te benaderen die niet verder komen dan een idee en geen idee hebben hoe ze dat tot een burgerinitiatief kunnen brengen.

Wezenlijk is ook de vraag hoe burgerinitiatieven zich verhouden tot een integrale blik op Wageningen. Is elk burgerinitiatief welkom en ondersteuningswaardig, omdat het een burgerinitiatief is. Of worden burgerinitiatieven getoetst aan wat er al is en waar behoefte aan is?.

Een voorbeeld: stel dat een groep een gezamenlijke moestuin wil beginnen op een stuk dat nu een speelveldje voor kinderen is. Leuk initiatief, voor henzelf althans, voor de kinderen minder. Hoe weeg je dat af? En wie weegt dat af? De ambtenaar, de wethouder, de raad? Je redt het niet met de ‘ja, mits’ houding.

De PvdA wilde in het bestuursakkoord het punt over burgerinitiatieven aanscherpen. Helaas vond de coalitie dat zelf niet nodig. Duidelijk is dat de PvdA de partij wordt die zelf op zoek gaat naar sluimerende burgerinitiatieven opdat niet alleen de zichzelf naar voren duwende initiatieven worden gehonoreerd.