Door Roelof Naber op 2 mei 2016

Politiek Café: De toekomst van werk ……

Werk is de spil van de economie en de samenleving, en is cruciaal in het leven van mensen. Betaald werk zorgt voor inkomen, eigenwaarde en het verbindt mensen. Maar zal dat in de toekomst zo blijven?
Banen bestaan steeds vaker uit verschillende ‘taken’ die soms ook gedaan kunnen worden door computers en robotica, of door mensen elders in de wereld. En op de arbeidsmarkt ontstaan lossere verbintenissen tussen werkgevers en werknemers – de flexibilisering van arbeidsrelaties.
Uit: De robot de baas; verkenning WRR over de Toekomst van  Werk – december 2015

Op woensdag 18 mei organiseert de PvdA Wageningen een politiek café met als onderwerp ‘De toekomst van werk ….. en wat betekent dat voor u’.
René ten Bos, hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen zal op karakteristieke wijze nader in gaan op dit thema. Verschillende theorieën en toekomstperspectieven koppelt hij vloeiend aan praktische dagelijkse zaken waar werknemers èn werkgevers mee te maken hebben.  Fokko Spoelstra, PvdA fractielid Gelderland is uitgenodigd om het manifest ‘Meer werk in Gelderland’ te komen toelichten.

Beide sprekers dagen u uit om na te denken over de toekomst van werk en wat dit voor u betekend. Uiteraard is er ruimte voor vragen en het in gesprek gaan met elkaar.

Aanvang 20.00 uur, inloop met koffie / thee vanaf 19.30 uur
Locatie: De Wilde wereld, Burgststraat 1 Wageningen

 

Roelof Naber

Roelof Naber

Op mijn tweede ben ik al in Wageningen komen wonen en na een korte onderbreking van 10 jaar voor een studie rechten en wat eerste werkervaring ben ik in 2014 teruggekeerd. Als student bleek ik in een beschermde wereld te leven die ver weg stond van de dagelijkse problemen die veel gezinnen hadden. Dat leerde

Meer over Roelof Naber