Door Hans Paquay op 9 december 2014

Heel Wageningen betaald parkeren?

Onderzoek eerst alternatieven alvorens  betaald parkeren verder uit te breiden.
In de Raad van 1 december j.l. legde B&W de Raad een aantal uitgangspunten voor op basis waarvan het parkeerbeleid in Wageningen verder vormgegeven zou kunnen worden. Uit het voorstel bleek overduidelijk dat het B&W uitsluitend ging om uitbreiding van het betaald parkeren gebied met een ‘derde zone’, Deze ‘derde zone’ beslaat een groot gebied ten oosten en noorden van het centrum.  Gelukkig deelde de meerderheid van de raad onze visie dat steeds verder uitbreiden van de zone waar betaald moet worden om te parkeren geen oplossing is en dat ingezet moet worden op het verminderen van de autodruk in de binnenstad. Ons amendement dat inzet op dit flankerend beleid, werd aangenomen.

Verminderen autodruk op de binnenstad
Iedereen kent de parkeerproblematiek in de grote steden. Wageningen gaat ook die kant op als er niets wordt gedaan aan de autodruk in de binnenstad. In de woonwijken rond de binnenstad is al behoorlijke parkeeroverlast en het College ziet als oplossing het uitbreiden van de zone met betaald parkeren en vergunningshoudersgebied. Daarmee spant het College ‘het paard achter de wagen’, omdat het geen enkele maatregel treft om de oorzaak van de autodruk op de binnenstad weg te nemen. Op deze manier is over 10 jaar half Wageningen betaald parkeren met alle irritatie over hoge kosten, onredelijke boetes en toch nog geen parkeerplaats kunnen vinden. Meer weten? Lees standpunt PvdA.

 

Hans Paquay

Hans Paquay

Sinds 1997 woon ik in Wageningen.  Ik heb aan de UvA en TU-delft gestudeerd en ben nu werkzaam als programma- en projectmanager en hogeschooldocent. Wordt enthousiast van: Duurzame verbeteringen op het gebied van ruimtelijke ordening, welzijn en zorg tot stand brengen. Grootste ergernis: Het gebrek aan bereidheid om kennis, geld en macht met elkaar te delen. Een overheid

Meer over Hans Paquay