Parkeerbeleid

Verminderen autodruk op de binnenstad  Iedereen kent de parkeerproblematiek in de grote steden. Wageningen gaat ook die kant op als er niets wordt gedaan aan de autodruk in de binnenstad. In de woonwijken rond de binnenstad is al behoorlijke parkeeroverlast en het College ziet als oplossing het uitbreiden van de zone met betaald parkeren en vergunningshoudersgebied. Daarmee spant het College 'het paard achter de wagen', omdat het geen enkele maatregel treft om de oorzaak van de autodruk op de binnenstad weg te nemen. Op deze manier is over 10 jaar half Wageningen betaald parkeren met alle irritatie over hoge kosten, onredelijke boetes en toch nog geen parkeerplaats kunnen vinden.

Er zijn tal van andere oplossingen denkbaar, die de autodruk op de binnenstad kunnen verminderen en daarmee prioriteit verdienen. De PvdA denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • het bevorderen van het gebruik van de fiets door goede en beveiligde fietsenstallingen, oplaadplaatsen voor E-fietsen.
  • het bevorderen van de oprichting van een stedelijk bezorgdienst voor het thuisbrengen van in de binnenstad ingekochte producten. De bezorgdienst verzamelt alle te bezorgen producten van alle deelnemende winkeliers in de binnenstad en bezorgt deze ’s avonds bij de klant thuis.
  • het aantrekkelijk maken van gebruik van openbare én bedrijfsparkeerterreinen, die iets verder van de binnenstad zijn gelegen. Zoals bijvoorbeeld Costerweg, VADA-terrein, Menzis, Olympiaplein. Met name op de piekmomenten op vrijdagavond en in het weekend.
  • bedrijven – ten behoeve van zakelijke gebruikers – van elkaars parkeerterreinen gebruik kunnen maken, zodat werknemers geen gebruik meer hoeven te maken van openbare parkeerplaatsen.
  • bedrijven stimuleren tot verkeersmanagement zodat werknemers van andere vervoersmogelijkheden gebruik maken dan de eigen auto.
  • autogebruikers via verwijsborden en mobiele app geïnformeerd worden over nog beschikbare parkeerplaatsen en de gebruiker daar na toe geleid.
  • door ruimtelijke maatregelen zakelijke gebruikers en bezoekers van de binnenstad te ontmoedigen gebruik te maken van parkeerplaatsen in de aangrenzende woonwijken.
  • aantrekkelijke loop- en fietsverbindingen van parkeerplaatsen, bushaltes en busstation naar het centrum.

Juist vanwege de kleine schaal van Wageningen kunnen alternatieve oplossingen reletief eenvoudig en snel worden gerealiseerd. Zo is medegebruik van elkaars privé-parkeertereinnen snel te realiseren en levert aanzienlijke voordelen op als dat gecombineerd worden met mobiliteitsmanagement onder het eigen personeel. Individuele thuisbezorging is alleen rendabel voor de retailhandel. Voor andere ondernemers is het volume te klein. Door het opzetten van een stedelijke bezorgdienst kan een schaalniveau worden bereikt, dat wel rendabel is. Als alle boodschappen ’s avonds thuis bezorgd worden vervalt voor de burger de noodzaak om met de auto naar de binnenstad te gaan. En dat lost – vooral in het weekend – het tekort aan parkeerplaats rond de binnenstad in een klap op. De PvdA is ervan overtuigd dat door het thuis laten van de auto de leefbaarheid en de levendigheid van de binnenstad van Wageningen sterk zal toenemen. De moeite waard om te proberen en voorlopig af te zien van een te makkelijk voor de hand liggende oplossing: het uitbreiden van de parkeerzonegebieden.