Door op 8 februari 2014

Aandacht voor meldpunt ouderenmishandeling

De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor oudermishandeling . De  PvdA vindt het zeer terecht dat hier aandacht voor is. Ouderen zijn immers een kwetsbare groep in onze samenleving. Het is treurig dat een meldpunt oudermishandeling nodig blijkt te zijn. Petra van Amersfoort fractievolger en kandidaat raadslid, verteld dat er wel een meldpunt voor huiselijk geweld is en een advies om een meldpunt kindermishandeling te starten. Maar mishandelde ouderen kunnen negens terecht. Petra geeft aan dit zorgelijk te vinden en heeft  in de raad van Wageningen hier vragen over gesteld .  De Pvda zet zich vol energie in om er voor te zorgen dat hier een oplossing voor komt.