17 augustus 2013

Uitnodiging afscheidsfeest ex- wethouder Stella Efdé

Stella Efdé werkt vanaf 01 april j.l. als directeur-bestuurder van de Regionale Scholengemeenschap Pantarijn. Vanaf 2006 tot 01 april 2013 was Stella een zeer gewaardeerd wethouder in de gemeente Wageningen. Daarvoor was zij 4 jaar lang gemeenteraadslid en vanaf 1997 tot 2001 nam zij deel aan het afdelingsbestuur, waarvan twee jaar als voorzitter. Redenen genoeg om Stella na alles wat ze voor de PvdA heeft gedaan niet zo maar te laten vertrekken.

We houden een afscheidsfeest op zaterdag 07 september a.s.!                                              

Vanaf 16.00 uur zijn alle PvdA- leden van harte welkom.  Voor iets te eten en te drinken wordt gezorgd en wie langer of heel lang wil blijven krijgt een bordje warm eten. Naarmate de avond vordert gaan wij ook verder vooruit kijken: naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

De locatie voor het afscheidsfeest is nog niet bekend en is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Wilt u daarom z.s.m. en uiterlijk vóór 20 augustus laten weten of u komt? Dat kan:

  • per e-mail naar pvdawageningen@hotmail.com
  • telefonisch 0317- 420052, eventueel antwoordapparaat inspreken
  • per briefje naar secreataris PvdA, Kamperfoelielaan 12, 6706 CW Wageningen

NB. Geef ook door of u een dieet volgt of anderszins waarmee wij rekening kunnen houden.

We rekenen voor 7 september op prachtig weer en een grote opkomst!

Namens de gemeenteraadsfractie:

Karin Horsman, fractievoorzitter

Namens het afdelingsbestuur:

Teatske de Vries, secretaris/penningmeester