6 juli 2017

PvdA Wageningen beschermt positie chronisch zieken en gehandicapten

Afgelopen week was de laatste raadsvergadering voor het reces. Met een sterk optreden van de fractie is er gestreden voor een beter leefklimaat in Wageningen. Voor de mensen, de natuur en de toekomst van Wageningen. Unaniem is het PvdA-amendement aangenomen om de lokale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten te behouden. Wij zijn er trots op dat we hebben bereikt dat dit raadsbreed is gesteund. Deze lokale regeling betekent dat chronisch zieken en gehandicapten in Wageningen het niet nog moeilijker krijgen dan het toch al is om met een laag inkomen hoge zorgkosten op te brengen. 

Ook een ander voorstel heeft het gehaald. De PvdA vindt dat mensen die zorg inkopen via een pgb maatwerk moeten krijgen mochten zij onverwachts in de problemen komen als de pgb wordt aangepast aan het landelijk tarief. Jammer is dat de motie betreft het behoud van de logopedie niet is aangenomen. Ondanks de steun van alle oppositiepartijen wil de coalitie een evaluatie in het najaar afwachten. Als blijkt dat de bezuiniging negatief mocht uitvallen zal de PvdA opnieuw dezelfde motie indienen. 

Ons voorstel om af te zien van het zogenaamde Rondje Campus, heeft het niet gehaald. Het ontbrak de coalitie aan politieke moed om ons daarin te steunen. In plaats daarvan heeft de coalitie gekozen voor een variant die zowel Wageningen-UR als de provincie niet zien zitten en die dus niet door zal gaan, maar waarmee de raad wel heeft aangegeven te gaan voor een weg door het Binnenveld. Een onwenselijke oplossing war wij niet achter kunnen staan. Wageningen moet bereikbaar worden, maar deze asfaltgrijze maatregel grijpt te drastisch in op het woongenot van Wageningers en de omgeving.