20 december 2013

Oproep: Kies uw onderwerpen voor stemwijzer Wageningen

Wilt u ook dat de PvdA de grootste partij wordt op 19 maart a.s.?

Op woensdag 19 maart 2014 zijn de raadsverkiezingen. Om u goed te kunnen informeren over de belangrijkste onderwerpen en standpunten van de plaatselijke politieke partijen, kunt u (vanaf half februari) de StemWijzer raadplegen.

U mag kiezen

Wat zijn volgens u de belangrijkste verkiezingsthema’s? Parkeerbeleid, windmolens, de gemeentelijke belastingen, minimabeleid en zorg? Laat het de politieke partijen weten via het StemWijzerforum.

Op deze website (forum.stemwijzer.nl/wageningen) vindt u meer informatie en kunt u laten weten wat volgens u de belangrijkste onderwerpen zijn die in de lokale StemWijzer aan de orde moeten komen.

Het Stemwijzerforum is tot 6 januari 2014 online.