MOTIE: VLIEGVELD LELYSTAD en LAAGVLIEGEN

Door Jacob Kroeze op 24 september 2018

 

Naar aanleiding van de besluitvorming in Provinciale Staten op 12 september over het toekomstige “laagvliegen” van en naar vliegveld Lelystad zijn Wageningse PvdA-leden in verweer gekomen. Zij dienen in de ledenvergadering van PvdA Gelderland op 29 september een motie in:

Algemene Ledenvergadering Partij van de Arbeid Gewest Gelderland

Zaterdag 29 september 2018 te Arnhem

 MOTIE: VLIEGVELD LELYSTAD en LAAGVLIEGEN n.a.v. agendapunt 5 ‘Politieke actualiteit’

Achtergrond

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat geeft toestemming voor opening van Vliegveld Lelystad in 2020. Het gebruikelijke, hoge luchtruim biedt echter onvoldoende ruimte voor vliegen van en naar Vliegveld Lelystad, omdat het luchtruim al overvol zit. De minister ziet daarom als ‘oplossing’ voor Lelystad dat vliegtuigen enkele jaren gaan laagvliegen. Het laagvliegen heeft echter veel nadelen:

 • Aantasting van welzijn en gezondheid van bewoners (o.a. geluidsoverlast en fijnstof),
 • Verstoring van stilte en natuur,
 • Economie: schade aan recreatiesector en waardevermindering van woningen,
 • Klimaat: extra uitstoot CO2.

Intussen wordt gewerkt aan herindeling van het luchtruim, die volgens de minister vanaf 2023 zal plaats vinden, waardoor laagvliegen vanaf 2023 niet meer nodig zou zijn. Zekerheid daarover heeft zij (nog) niet gegeven.

 

De standpunten over het laagvliegen zijn verdeeld
Een toenemend aantal actoren is tegen het laagvliegen. Zij zijn van mening dat eerst het luchtruim moet worden heringedeeld en dat Vliegveld Lelystad daarna pas open kan.

 • Fractie van de PvdA Tweede Kamer:
  De fractie is eind 2017 van mening veranderd. Eerst waren ze voor snelle opening van Vliegveld Lelystad; het tijdelijke laagvliegen namen ze voor lief. Onder invloed van bewonersacties is de fractie van standpunt veranderd: de fractie wil eerst herindeling van het luchtruim; daarna kan Lelystad pas open (Standpunten PvdA 5 december 2017). Wanneer dit betekent dat Vliegveld Lelystad pas in 2023 opengaat, moet dat maar, aldus Gijs van Dijk namens de fractie. Laagvliegen is in ieder geval met dit PvdA-standpunt van de baan.
 • Bewonersgroepen
  Sinds bekendmaking van de keuze van de minister voor het laagvliegen zijn in Gelderland en Overijssel tal van initiatieven gestart tegen het laagvliegen. Zij vinden laagvliegen onacceptabel en willen eerst herindeling van het luchtruim.
 • Provinciale Staten van Overijssel
  De Provinciale Staten van Overijssel hebben zich eensgezind en unaniem uitgesproken tegen laagvliegen en willen dat het luchtruim eerst wordt heringedeeld, en hebben hun Gedeputeerde mevrouw Annemieke Traag opgeroepen dit standpunt aan de minister kenbaar te maken.
 • Provinciale Staten van Gelderland
  Gelderland neemt in dit rijtje een afwijkend standpunt in. PvdA-gedeputeerde in Gelderland mevrouw Josan Meijers vindt laagvliegen acceptabel gedurende drie jaar, onder voorwaarde dat het laagvliegen daarna stopt. De PvdA-fractie in Provinciale Staten steunt haar daarin.

 

De aanwezigen van deze PvdA-ledenvergadering spreken zich over het volgende uit:

 • Laagvliegen is een ongewenste optie en gaat in tegen de belangen van bewoners, natuur, milieu en recreatiesector van Gelderland,
 • Eerst moet het luchtruim worden heringedeeld en
 • Daarna pas kan Vliegveld Lelystad worden geopend,

En vragen aan PvdA-gedeputeerde Josan Meijers en PvdA-fractie PS deze standpunten over te nemen.

 

Deze motie is ingediend door Annelies de Vries en Louis van Kessel

Wageningen, 24 september 2018

De headerafbeelding komt van Hoog over Ede ( https://hoogoverede.nl/ ).

Zie ook: https://gelderland.pvda.nl/nieuws/

 

Jacob Kroeze

Jacob Kroeze

In Wageningen en omgeving woon ik al geruime tijd. Mijn studie was Milieuhygiëne. Als student, en ook daarna, was ik altijd maatschappijkritisch. Dat hield in het meedenken over vorm en inhoud van de studievakken. Het waren de jaren zeventig, waarin geloofd werd dat maatschappelijke ontwikkelingen in goede richting te sturen zouden zijn. Het kabinet den

Meer over Jacob Kroeze