Wat een klein detail lijkt voor de een, kan voor de ander een groot punt van zorg zijn !

10 maart 2018

Wat een detail lijkt voor de een kan voor de ander een groot punt van zorg zijn!!

De PvdA kiest voor een aanpak die wel werkt door:

– het soepel oplossen van de zorgval tussen WMO en Verpleeghuis,

– te investeren in Wageningen dementie vriendelijk met extra aandacht voor mantelzorgers,

– het realiseren van een toegankelijk Wageningen voor mensen met een beperking,

– aandacht voor mensen met GGZ achtergrond, begeleid en beschermd wonen,

– het verkleinen van de kans op armoedeval door niet naar de inkomensgrens van 130% te kijken maar naar het werkelijk te besteden inkomen.