Beschermd wonen in de nudehof .

23 februari 2018

Na de verbouwing van de Nudehof zal de ‘beschermd wonen’ plek voor mensen met langdurige psychiatrische zorg niet terugkomen. Ze hebben tot 1 mei om vervangende woonruimte te zoeken, maar dit blijkt moeilijker dan gedacht. Mede daarom hebben we samen met de andere oppositiepartijen een motie ingediend om de wethouder, de huidige bewoners en het RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) te steunen in het zoeken naar andere woonruimte. Deze mensen verdienen een goede woonplek en hun onzekerheid en onrust moeten weggenomen worden. De motie heeft het helaas niet gehaald, maar we blijven ons sterk maken voor een oplossing.