Door op 28 februari 2015

Afscheid van Louis Razoux Schultz

Op 18 februari 2015 is Louis Razoux Schultz overleden. Bij zijn afscheid waren diverse PvdA leden aanwezig.
Namens hen sprak Gerard Jongedijk onderstaand in memoriam.

Louis was geboren in Bandung op 4 februari 1926. Toen Louis nog klein was stierf zijn vader en repatrieerde moeder Razoux Schultz met haar kinderen naar Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog rondde Louis zijn middelbare-schoolopleiding af, dook de laatste maanden van de oorlog onder omdat hij niet te werk gesteld wilde worden in Duitsland, en startte in 1945 met zijn studie aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Tijdens en na zijn studie werkte hij in onder meer Suriname, Indonesië en Sudan. Toen de kinderen naar de middelbare school moesten keerde het gezin terug naar Wageningen en ging Louis werken op het IAC. Hij ging in 1991 met pensioen.

Louis was op allerlei manieren actief voor de Wageningse samenleving; voor KEO-Werkwinkel (die later opgegaan is in ’t Venster), voor het Minidierenpark, voor de Dierenbescherming, voor Museum de Casteelse Poort, en ook voor de PvdA. Hij was actief als steunfractielid in wat in de jaren ’90 de Commissie Openbare Werken heette, en werd later notulist van de gemeenteraadsfractie.

Louis was een kritisch en gedreven partijlid. Hij had gekozen voor de PvdA, maar vanzelfsprekend was dat niet altijd geweest. In zijn studententijd, als actief lid van Ceres, was de keuze voor de SDAP ongebruikelijk. De PvdA ontstond in 1948, Louis werd lid, maar de politieke steun die de jonge PvdA gaf aan de zogenaamde politionele acties in Nederlands Indië brachten Louis dicht bij het opzeggen van zijn lidmaatschap. Louis wilde een onafhankelijk Indonesië en wilde niet dat vrijheid – die de Nederlanders in 1945 hadden herwonnen door de inzet van de geallieerden – aan de Indonesische bevolking zou worden onthouden. Na zijn pensionering heeft hij zich actief ingezet voor de Wageningse PvdA. Hij stopte daarmee in 2006, maar bleef volop aanwezig door het schrijven van zijn ‘Overpeinzingen’, die velen van u zullen hebben gelezen. Hij schreef over grote en kleine politieke onderwerpen, literatuur en poëzie, over het gedrag van dieren, over zijn jeugd. Altijd voorzag hij zijn Overpeinzingen van  prikkelende opvattingen.

Louis kampte het laatste anderhalf jaar met een afnemende lichamelijke gezondheid. Het verhinderde hem overigens niet om stipt elke eerste van de maand zijn Overpeinzingen rond te sturen, voor het laatst nog op 1februari. Enkele dagen na zijn verjaardag op 4 februari werd hij opgenomen in het ziekenhuis in Ede, waar hij op 18 februari is overleden.

We zijn Louis dankbaar voor zijn inzet voor de PvdA en wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en alle anderen die hem dierbaar waren veel sterkte bij het verwerken van het verlies.

Gerard Jongedijk.