28 november avond over wonen zonder aardgas

13 november 2018

Steeds meer woningen worden verwarmd zonder aardgas. Bij verbranding van aardgas ontstaat CO2. Teveel CO2 in de atmosfeer draagt bij aan de opwarming van de aarde, waardoor het klimaat op allerlei manieren verandert.

Het gemeentebestuur van Wageningen, waarin ook een wethouder van de PvdA zit, wil flink bijdragen aan de energieombouw van verwarmen met aardgas naar gebruik van andere energiesoorten.   Tegengaan van energieverspilling door goede isolatie van huizen staat natuurlijk voorop. Maar evenals in vele andere plaatsen al gebeurt, moet ook gebouwd of verbouwd worden naar aardgasvrij.

Belangrijk voor de PvdA is daarbij dat zeker de lagere inkomens niet worden benadeeld. En, in een energievriendelijker huis zou je eigenlijk goedkoper moeten kunnen wonen!

Te verwachten is dat de belasting op het gebruik van aardgas flink omhoog zal gaan. Omdat niet elk huis zomaar aangepast kan worden naar aardgasvrij, moeten de bewoners dan gecompenseerd worden.

Diederik Samsom was voorzitter van een van de Klimaattafels. Samen met belanghebbenden heeft hij een plan opgesteld voor de energieombouw van woningen en andere gebouwen. Hij zal 28 november ook in gesprek gaan met de Wageningse PvdA wethouder Anne Janssen, die Wonen en Wijken in haar portefeuille heeft.

Voor iedere aanwezige is er natuurlijk volop gelegenheid voor het stellen van (kritische) vragen.

Woensdag 28 november, 20.30 uur in Ons Huis, Harnjesweg 84, Wageningen