19 november bijeenkomst over laagvliegen

30 oktober 2018

Op maandag 19 november is in het stadhuis een informatiebijeenkomst over toekomstige hinder door vliegtuigen van en naar vliegveld Lelystad. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep Vliegverkeerd Wageningen, een initiatief van bezorgde Wageningers.

Tijd en plaats: maandag 19 november van 19.45 tot 22.00 uur in het stadhuis van Wageningen (Markt 22).

Schiphol zit vol en gaat daarom uitbreiden naar Vliegveld Lelystad. Maar het gebruikelijke, hoge luchtruim zit ook al vol. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ziet als ‘oplossing’ dat vliegtuigen van en naar Lelystad tijdelijk gaan laagvliegen over grote delen van Nederland, ook over Wageningen. Laagvliegen echter veroorzaakt veel nadelen voor mens en natuur, zoals extra geluidsoverlast en uitstoot. Volgens de minister zal het laagvliegen zo’n drie jaar duren, maar zekerheid over een einddatum kan ze niet geven. Het hoge luchtruim is immers vol, overvol zelfs.

Wethouder Peter de Haan zal deze avond vertellen wat B & W van Wageningen doen om het laagvliegen tegen te houden. Jos Reijnen (adjunct-directeur Gelderse Milieu Federatie) vertelt meer over de achtergrond en nadelen van het laagvliegen. Robert Tieskens (voorzitter Stichting Red de Veluwe) bespreekt acties die tegen het laagvliegen plaats vinden, met name richting de minister en de Tweede Kamer. Ook komt aan de orde wat bewoners zélf kunnen doen tegen laagvliegen.

Wilt u meer weten over het laagvliegen? Wilt u uw stem laten horen en meedoen aan het gesprek? Iedereen is van harte welkom: bezorgde bewoners, gemeenteraadsleden, mensen van natuur- en milieuorganisaties en politieke partijen.