Wageningen klimaatneutraal in 2030

De PvdA vindt dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen met betrekking tot het klimaat. Daarbij is het belangrijk om zowel bedrijven als particulieren te stimuleren om klimaatneutraal te worden. Draagvlak is essentieel om het beoogde doel te halen.

In Wageningen maken sommigen zich al jaren sterk om windenergie mogelijk te maken bijv. op de dijk langs de Rijn, in het Binnenveld of op de Berg. Anderen wijzen op gevaren voor natuur, horizonvervuiling en overlast voor omwonenden: de hinderlijke slagschaduw van de bewegende wieken en het lawaai. In 2008 had de gemeenteraad besloten tot de ambitie ‘Wageningen klimaatneutraal in 2030’. Aan de raad werd nu gevraagd om de kaders voor de routekaart vast te stellen. De drie uitgangspunten zijn:

  1. we kiezen voor de actorenbenadering (daarbij gaat het om het energieverbruik van alle Wageningse bedrijven en huishoudens);
  2. we worden klimaatneutraal wat betreft ons gas-, elektriciteits- en voertuigbrandstofgebruik;
  3. indirecte emissies gaan we zoveel mogelijk verminderen maar tellen we niet mee. Over deze uitgangspunten was de raad het eens.

Twee wegen kunnen leiden tot klimaatneutraliteit wat betreft gas- en elektriciteitsgebruik: energie besparen en energie opwekken.  Om het ambitieuze Wageningse doel te halen zullen ze beide moeten worden ingezet. Energie opwekken kan op veel manieren , en een daarvan is het opwekken van windenergie door het plaatsen van windmolens in Wageningen. Vandaar de heftige discussie in de raad van maandag: willen we windmolens in Wageningen plaatsen,  en zo ja waar dan? Of gaan we proberen windenergie in te kopen of te participeren in het windmolenpark van de WUR? Of zetten we in op zonne-energie, biomassaverbranding en allerlei andere nieuwe ontwikkelingen? Groene organisaties wijzen op de aantasting van open ruimte en natuur, omwonenden van de voorlopige locaties maken zich zorgen over slagschaduw en lawaai. Voorstanders vinden dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Partijen zijn sterk verdeeld, en ook binnen politieke partijen zijn er verschillende meningen.
De PvdA vindt niet dat elke gemeente perse zijn eigen windenergie moet op wekken. Windmolens kunnen het best geplaatst worden waar niemand er last van heeft en waar veel wind is zoals aan zee. Wageningen is niet bij uitstek geschikt: het Binnenveld lijkt wel open, maar vanwege de Grebbeberg is er weinig wind. Om wind te vangen zullen het de hoogste windmolens worden die dan nog steeds veel minder energie zullen leveren dan soortgelijke molens in de Flevopolder.