Verkiezingsprogramma PvdA Wageningen 2018-2022

Hierbij vindt u een link naar het verkiezingsprogramma van PvdA Wageningen voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Onze twee gekozen gemeenteraadsleden hebben na de verkiezingen meeonderhandeld voor het nieuwe College. Veel van onze standpunten zien we terug in het Coalitieakkoord 2018-2022.

Voor u ligt het programma “Samen werken aan een solidair en duurzaam Wageningen” van de PvdA Wageningen. Dit programma is geschreven samen met de leden van de PvdA. Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft bijgedragen aan dit resultaat.

In dit programma 2018-2022 leest u welke ontwikkelingen de PvdA Wageningen signaleert en welke antwoorden wij geven op maatschappelijke kwesties. Dit hebben we vertaald in waar wij voor staan en concrete punten en acties waar wij ons in de periode 2018-2022 sterk voor willen maken. De kern van het programma is dat we samen aan een solidaire en duurzame toekomst werken.

Klik op de onderstaande link om het programma te lezen:

Verkiezingsprogramma PvdA Gemeenteraad 2018

Link naar het Coalitieakkoord 2018-2022