Studenten en de stad

Meer dan 10.000 studenten studeren, werken en wonen in Wageningen. Dat is een substantieel deel van de hele bevolking. Daarom alleen al moet de stad rekening houden met de studenten wat betreft wonen, bereikbaarheid en voorzieningen zoals gezondheidszorg, sport en cultuur. De PvdA wil echter meer.De PvdA wil studenten met de stad en de stad met de studenten verbinden.

Daarom zetten ons in voor de snelle bouw van studentenwoningen i.v.m. de groeiende aantallen studenten die vanuit heel Nederland en ver daarbuiten in Wageningen komen studeren.

Bepleiten we dat studenten verspreid door de stad wonen, dus niet alleen op de Born, de Haarweg en andere buitengebieden, maar ook in de buurt van het centrum. Studenten maken de stad levendig. Duivendaal, Kortenoord, Costerweg, en De Dreijen zijn ook voor studenten geschikt. Daarbij moet wel worden gezorgd voor een goede inpassing zodat verschillende leefstijlen naast elkaar kunnen bestaan.

Initiëren we een zogenaamde ‘academie van de stad’ waarin de gemeente, Wageningen UR, maatschappelijke partners, ondernemers en de inwoners van Wageningen kennis delen, samen leren en activiteiten initiëren. We willen hiermee Wageningen een Kennisstad voor alle inwoners laten zijn.

Ondersteunen we het initiatief om een innovatiecentrum voor jonge startende ondernemers op te richten. Zo kunnen studenten ook na hun afstuderen blijven wonenen en werken in Wageningen.

Willen we meer meer bekendheid over en weer van Wageningen en Wageningen UR. Om de Wageningers en de studenten meer bij elkaar te betrekken is het wenselijk dat zij van elkaars doen en laten op de hoogte zijn. De PvdA zou graag zien dat in één van de lokale weekkranten ook een katern Wageningen UR komt, naast de al bestaande katernen over de gemeente en de politiek. En dat Resource, het blad voor en door studenten ook af te halen is in het stadhuis en in de bibliotheek zodat ook niet-studenten het gaan lezen.

Hhten we waarde aan logische routes en verbindingen die zijn afgestemd op de menselijke maat. Onder meer omdat logische verbindingen voorkomen dat fietsers en wandelaars ze zelf realiseren (olifantenpaadjes, oversteekplekken via berm) en daarmee de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Bij nieuwe plannen nemen wij dit op bij het vaststellen van de kaders. Onlogisch is bijvoorbeeld de fietsroute bij de Stadsbrink, waar aan de ene kant geen fietspad loopt en het fietspad aan de andere kant ineens stopt. Of de route tussen de Haarweg en de Campus.