Sluitingstijden horeca

Sluiting van horeca geeft altijd overlast voor omwonenden. Aangeschoten of gewoon druk pratende mensen die langs je huis wandelen net wanneer je wilt inslapen. Overlast die onvermijdelijk is bij een levendige en aantrekkelijke binnenstad. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is de PvdA van mening dat sluitingstijden eenduidig moeten zijn. In overleg met gemeente en horecaondernemers kunnen die worden vastgesteld.