Jongerenwerk

Iedereen moet mee kunnen doen. Jongerenwerk is belangrijk om jongeren en tieners te ondersteunen bij het opgroeien.

In de raad van november 2012 hebben we een motie aangenomen om extra geld uit te trekken voor jongeren en tienerparticipatie. In de raad van maart 2013 lag er een uitwerking van deze motie voor. Er is extra geld gevonden voor de jongerenparticipatie buitenruimte en tienerparticipatie zodat dit kan blijven bestaan. Wij hebben met dit voorstel ingestemd.

Wat wil dit nu zeggen? De jongerenwerker buitenruimte blijft bestaan voor heel Wageningen. De jongerenwerker buitenruimte zorgt er voor dat jongeren meedoen in een ondersteunings/coachings en bemiddelingstraject en het risico op vroegtijdig schoolverlaten wordt verkleind. Regelmatig krijgt de jongerenwerker ook signalen van omwonenden, wijken en buurten die het karakter hebben van overlast. Jongeren die op straat aanwezig zijn, zijn zich niet altijd bewust zijn van hun effect op de leefomgeving. De jongerenwerker gaat in op deze signalen; preventief en zodanig dat de ontwikkelingskansen worden vergroot.

Tienerparticipatieprogramma’s richten zich op kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar. Bij tienerparticipatie wordt gewerkt aan preventie op het gebied van gezondheidsproblemen, jeugdzorgproblematiek (bijv. gei╠łndiceerde jeugdzorg), schoolverzuim, schooluitval en andere leerbelemmeringen, verslavingsproblematiek, tienerzwangerschappen en overlast/vandalisme/criminaliteit. Met een groot deel van de tieners gaat het goed, maar er is ook groep kwetsbare tieners. De ervaring leert dat het van belang is op basis van een goede vertrouwensband de tiener te ondersteunen in zijn ontwikkeling. De groep tieners zal ondersteund blijven worden in de wijken Midden en Zuid.

Als PvdA vinden we dit een goed resultaat. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook de jongeren en tieners.