De toekomst van de Permar

Zorgen over de toekomst van Permar, maar ons uitgangspunt blijft dat iedereen moet kunnen doen.

Wij zijn trots op de Permar en zijn medewerkers en blij dat we in een land wonen waarin we over deze werkplaatsen beschikken. Helaas is er zwaar weer op komst voor de Permar en alle andere werkplaatsen. De PvdA heeft er geen bezwaar tegen dat een aantal regelingen zoals de Bijstand, de Wajong en de WSW worden samengevoegd; het zijn de enorme bezuinigingen waarmee dit gepaard gaan die ons hoofdpijn bezorgen. Bezuinigingen die enorme consequenties hebben voor de werkplaatsen, voor gemeenten en de diensten die aan de cliënten geboden kunnen gaan worden. De PvdA vindt het een goed idee om te verkennen in hoeverre samenwerking in de uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen de Permar kan versterken zodat een sterk werkbedrijf kan ontstaan. Een sterk werkbedrijf met een optimale dienstverlening voor de cliënten, dat financieel voor ons als gemeente te behappen is, waarbij er nog geld overblijft om daadwerkelijk mensen te begeleiden naar passend werk. Want dat is het grootste risico dat boven ons hoofd en dat van de Permar hangt, dat we al het geld dat we nu in kunnen zetten voor reïntegratietrajecten straks nodig hebben om het financiële gat dat de bezuinigingen uit Den Haag slaan te dichten.

Dus uitwerken van een plan voor samenwerking met de andere Permar-gemeenten waarbij de uitvoering van de  nieuwe Participatiewet door een publiek werkbedrijf wordt uitgevoerd is wat de PvdA betreft prima. Zolang de cliënten maar centraal blijven staan. Zolang wij als gemeente ruimte houden voor het bepalen van onze eigen beleid. Want in Wageningen hebben we ervoor gekozen om onze eigen koers te varen, bovenop het geld dat we uit Den Haag krijgen leggen we een fors bedrag om mensen in de WWB aan het werk te helpen.