Bedrijventerrein Nudepark 2

We hebben ingestemd met het plan om een klein bedrijventerrein te realiseren ten westen van Wageningen voor het behoud van banen voor lager geschoold en technisch personeel.

We hebben ingestemd met het plan om een klein bedrijventerrein te realiseren ten westen van Wageningen. De omwonenden van Huppelpad hebben er alles aan gedaan om het verpesten van hun uitzicht te voorkomen, maar waar dit bedrijventerrein ook zou komen, tegenstand van omwonenden krijg je altijd. En dus ook politieke partijen die zich daarin laten meeslepen.
D66, VVD, CDA en de PvdA zien het nut in van een nieuw bedrijventerrein. Niet iedereen is immers kenniswerker. Wageningen heeft ook bijvoorbeeld auto-, garage-,  bouw- en productiebedrijven. Deze bedrijven zijn gevestigd in en rond de woonwijk de Nude, op Nudepark 1 en rond de Industrieweg, verouderde terreinen waar bedrijven niet verder kunnen groeien of vernieuwen. Verschillende Wageningse bedrijven zijn al vertrokken naar andere gemeenten waarbij lang niet alle werknemers zijn meegenomen.  Het gaat hierbij om banen voor lager geschoolden en technisch personeel, en ook die banen willen wij voor Wageningen behouden. Het is jammer dat hiervoor het mooie uitzicht van de Lawickse Allee op de dijk verdwijnt, maar voor behoud van banen in Wageningen hebben we dit wel over.

Nudepark 2 fase 1 is nodig om Wageningse bedrijven die het goed doen, zich ontwikkelen en groeien, te behouden voor Wageningen. Dit nieuwe terrein is ook nodig als schuifruimte opdat de oude Nudeparken, zoals het gebied rond de Industrieweg, kunnen revitaliseren. Maart 2012 heeft de raad de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van dit nieuwe bedrijventerreintje.

Wij willen graag dit type werkgelegenheid behouden binnen de grenzen van Wageningen. We twijfelen niet aan nut van Nudepark 2 fase 1, maar we zijn niet overtuigd dat het hele terrein nodig is. Juist daarom willen we voorkomen dat eerst de zichtlokatie langs de Lawickse Allee wordt volgebouwd, voor het geval dat daarna het plan stokt. We willen daarom een ontwikkeling van oost naar west in drie smalle Noord-Zuidstroken. Hiervoor hebben we een amendement ingediend.

Niet alle partijen zijn overtuigd van de noodzaak van het plan. Maar juist de partijen die niet overtuigd zijn, hebben we kunnen overtuigen dat het juist daarom belangrijk is te voorkomen dat eerst de strook langs de Lawickse Allee wordt volgebouwd en dat daarna het plan stokt. Het plan is aangenomen inclusief ons amendement.

De ontwikkelaar kan nu beginnen met de verdere planvorming voor de eerste stap: achter Nudenoord en een strook daarnaast, ongeveer te plaatse van de huidige proefboerderij. Er moet nu een bestemmingsplan gemaakt worden, en dat gebeurt pas als er zich serieuze bedrijven hebben gemeld. Wij zijn tevreden met de uitkomst.

Een motie van ons om tegelijkertijd met de verdere ontwikkeling van het plan voor Nudepark 2 ook met een uitvoerbaar plan te komen voor de Industrieweg en omgeving is door de hele raad ondersteund. Gelukkig maar, want op verdere verloedering van dit oude terrein zo dicht op de woonwijk zitten we niet te wachten.