Afvalbeleidsplan

In het nieuwe afvalbeleidsplan is een proef met het ophalen van plastic en het wegbrengen van restafval opgenomen. De PvdA heeft er duidelijk voor gekozen om eerst te evalueren voordat de nieuwe werkwijze wel of niet wordt ingevoerd.

Het nieuwe afvalbeleid heeft een behoorlijke impact voor de burgers van onze stad en mogelijk ook op de leefomgeving. We waren dan ook niet direct enthousiast over alle maatregelen die werden voorgesteld. Maar toch onderschrijft de PvdA in grote lijnen de doelstellingen en uitgangspunten van het afvalbeleidsplan. Immers, we scheiden nog onvoldoende ons afval. Daarom is het goed dat er stappen worden gezet. Het makkelijkst is scheiden bij de bron. Het niet produceren van afval door de verpakkingsindustrie is het meest effectief maar onze invloed daarop is gering. Onderdeel van het plan is een andere manier van afvalinzameling. Voor het plastic afval komt een container, het restafval moet worden weggebracht. Dar betekent in plaats van met een licht zakje plastic afval opeens met een zwaardere zak met restafval lopen sjouwen naar een container bij je in de wijk. Maar gelukkig komt er eerst een proef (pilot) waarin een en ander wordt uitgeprobeerd.

Omdat het niet op voorhand duidelijk is of de maatregelen succesvol worden en ook alternatieven niet duidelijk zijn, is deze pilot noodzakelijk. Wat ons betreft wordt daarna pas definitief door de gemeenteraad besloten of het anders inzamelen van afval voor heel Wageningen wordt ingevoerd. Vooraf moet wel worden nagedacht over zaken als zwerfafval, oplossingen voor mensen die niet in staat zijn hun restafval weg te brengen, risico’s voor de volksgezondheid, betrokkenheid van de burgers en financiële haalbaarheid. Een pilot waarin de te behalen resultaten dus duidelijk moeten worden beschreven. Samen met GroenLinks is een amendement ingediend dat dit regelt. Dit werd door de raad aangenomen. Over een tijdje komt dit onderwerp dus terug in de raad en beslissen we er over.

Wat ook zeker terugkomt in de raad is hoe om te gaan met het ophalen van het oud papier door de sportverenigingen en de Harmonie. Binnenkort rijden in onze stad vuilniswagens rond voorzien van zogenaamde ‘zijladers’. De bedoeling is (was) dat ook oud papiercontainers door deze wagens worden geleegd. Dat zou inhouden dat de verenigingen inkomsten mislopen. Wij zijn hier geen voorstander van. Als er iets goed is geregeld in Wageningen is het wel het ophalen (dus scheiden) van oud papier. En laat de verenigingen dit blijven doen. Zij hebben het geld dat hiermee bij elkaar gesprokkeld wordt hard nodig!