Over ons

Gemeenteraad Wageningen

De PvdA heeft in de periode 2018-2022 twee zetels in de gemeenteraad, en vormt samen met Groen Links (6), D66 (5) en de Christen Unie (1) het college van B&W.

Fractie PvdA

  • Jan Willem Kamerman fractievoorzitter.
  • Petra van Amersfoort Raadslid .

Fractieleden worden bij hun werkzaamheden in en buiten de raad, ondersteund door de  Steunfractie bestaande uit:

  •  Mathilde Maijer
  •  Peter Spitteler
  •  Hans Paquay
  •  Otto Vleeming

Commissies

De onderwerpen voor de gemeenteraadsvergaderingen worden voorbereid in de fractievergaderingen .

Elke maandagavond is er politieke avond . Hier praten en discussiëren woordvoerders van alle fracties die in de gemeenteraad zitten, over onderwerpen die aan de orde komen in de gemeenteraad.

Aansluitend van de politieke avond is er een raadsvergadering die iedereen kan volgen vanaf de tribune in de raadszalen of via tv op de site van de gemeente Wageningen .