Raadsleden

Mathilde Maijer

Mathilde Maijer

Raadslid, fractievoorzitter en lijsttrekker

Financien, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid
Petra van Amersfoort

Petra van Amersfoort

Fractievolger

Sociaal domein met o.a. jeugdzorg, AWBZ en WMO
Hans Paquay

Hans Paquay

Fractielid