Door Hans Teunisse op 18 augustus 2015

Zorgen om gevolgen Kostendelersnorm

De PvdA in Wageningen maakt zich zorgen over de gevolgen van de invoering van de ‘Kostendelersnorm’. Door de kostendelersnorm in de bijstandswet, die voor de meeste bijstandsgerechtigden in juli voor het eerst is ingegaan, raken mensen een deel van hun uitkering kwijt als er anderen op hun adres staan ingeschreven.

Raadslid Hans Teunisse is in eerste instantie bezorgt dat de kostendelersnorm vooral kwetsbare ouderen en mensen raakt die afhankelijk zijn van maatschappelijke opvang en hulp van familie. ‘Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen hierdoor onder de armoedegrens komen. In andere gemeenten zijn gevallen bekend van bijvoorbeeld een vader met zijn inwonende zoon die er straks minstens 240 euro op achteruit gaat. Of een alleenstaande vrouw met thuiswonende kinderen boven de 21 jaar, die geen werk hebben. Mogelijk zakken zij ver beneden het bestaansminimum.’ aldus Teunisse. ‘daarom wil ik van het college in Wageningen weten hoe de nieuwe regels uitpakken voor inwoners in Wageningen die een bijstandsuitkering ontvangen.’

Per 1 januari 2015 geldt de Kostendelersnorm. De kostendelersnorm betekent dat als een woning wordt gedeeld met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in een woning wonen, hoe lager de bijstandsuitkering. Tot 1 juli 2015 bestond er nog een overgangsregeling voor inwoners die op 31 december 2014 al een bijstandsuitkering hadden. Maar ook voor hen geldt nu de Kostendelersnorm.

Om een beeld te krijgen hoe de nieuwe regeling uitpakt voor inwoners van Wageningen wil PvdA fractie antwoord op een aantal vragen aan het college van Wageningen. In de eerste plaats hoeveel inwoners van Wageningen te maken hebben gekregen met een verlaagde bijstandsuitkering als gevolg van de Kostendelersnorm? En bij hoeveel inwoners dit er toe leidt dat zij hierdoor onder de armoedegrens komen? Ook wil de PvdA van het college weten welke maatregelen getroffen zijn om te voorkomen dat inwoners als gevolg van de Kostendelersnorm onder de armoedegrens komen?

Hans Teunisse

Hans Teunisse

Wie ben je:‘Ik woon sinds 1989 in Wageningen, getrouwd en 3 kinderen. Werk bij drinkwaterbedrijf Vitens als data-analist Asset Management en OR-voorzitter. Vanaf maart 2002 tot maart 2018 raadslid.’ In de politiek door: ‘Mijn grote voorbeeld Joop de Uyl, de gedreven politicus van waarschijnlijk het meest linkse kabinet van na de oorlog.’ Wordt enthousiast:‘dat nog

Meer over Hans Teunisse