Door Petra van Amersfoort op 10 februari 2015

Zorg in Wageningen

Vanaf 1 januari 2015 zijn er veel taken overgeheveld naar de gemeenten. Dus ook hier in Wageningen is de jeugdzorg , nieuwe WMO en de participatiewet nu de verantwoordelijkheid van de gemeente. Zo wordt de zorg dichterbij georganiseerd en is het toegankelijker voor iedereen: Dichterbij en persoonlijker!
Daarmee willen we dat iedereen die zorg krijgt die hij /zij nodig heeft.

Het jaar 2015 is een overgangsjaar waar nog veel in kan en gaat gebeuren . Veranderingen waren nodig maar dat zal niet zonder horten en stoten gaan. Ondanks ieders inzet en goede wil zal er de komende tijd beslist iets verkeerd gaan. Maar gelukkig ook goed.
De fractie van de PvdA Wageningen wil graag van u horen wat uw ervaringen zijn. Wat gaat er goed, gaat er mis of kan beter. Deel uw ervaringen met ons zodat we kunnen bekijken of en hoe we daar samen actie op kunnen ondernemen.

U kunt uw ervaringen mailen naar Petra van Amersfoort,
raadslid en secretaris fractie PvdA Wageningen: petra_v_amersfoort@outlook.com

Petra van Amersfoort

Petra van Amersfoort

Ik ben geboren en getogen in Wageningen . Wageningen is voor mij de stad om te wonen en zou er voor geen goud meer weg willen . Ik ben getrouwd en heb drie prachtige jongens . Ik ben sinds 2008 lid van de Pvda. Vanaf 27 maart 2014 ben ik lid van de fractie en

Meer over Petra van Amersfoort