Yvonne Drissen in Cultuurdebat: Cultuur werkt!

13 maart 2018

Het Cultuurdebat op 10 maart in de BBTHK was drukbezocht. Veel mensen kwamen aan het woord.
Hier is te lezen waar de PvdA voor staat.

Dat cultuur werkt is voor de PvdA geen vraag. Kunst en cultuur maakt ons tot wie we zijn. Door het aanspreken van de verbeelding krijgen we meer grip en zicht op de wereld om ons heen en op ons zelf.
De vraag die de PvdA wel heeft is: hoe zorgen we hier in Wageningen, met elkaar voor een gezond, vitaal cultureel klimaat? Dat kunst en cultuur in Wageningen zichtbaar, betaalbaar en bereikbaar is voor iedereen. Dat is in het belang van de cultuursector èn in het belang van de stad.
Daarom PvdA Wageningen: Cultuur werkt maar Samen werkt beter!

Stelling: Mensen die in de creatieve sector werken moeten altijd worden betaald.
Ja. Eerlijk werk verdient een eerlijk loon. Dat spreekt voor zich. Daar strijdt de PvdA landelijk al jaren voor. De cultuursector heeft onder de economische crisis de afgelopen jaren enorm geleden. Nergens vind je zoveel ZZP érs als hier. En van die ZZP’ers leven er veel rond de armoedegrens. Dat is niet goed voor de sector maar ook niet voor het culturele klimaat hier in Wageningen. Daar moeten we iets aan doen. Dat lukt niet alleen. Daar moeten we samen aan werken.
Het rapport ‘Passie gewaardeerd’ van de SER en de Raad voor Cultuur doet daar een aantal aanbevelingen voor die overgenomen zijn door de toenmalige minister Jet Bussemaker.  Passie gewaardeerd – Sociaal-Economische Raad

Maar ook lokaal kunnen we hier iets aan doen.
Dat doen we als PvdA Wageningen door:
– het actiever betrekken van de cultuursector bij andere beleidsterreinen. Zo zien we het als een gemiste kans dat bij het participatietraject Samen Wageningen de culturele sector matig is betrokken
– de gemeente aanspreken op goed opdrachtgeverschap door opdrachten aan kunstenaars naar waarde te betalen en dit ook te verwachten van de samenwerkingspartners lokaal en in FoodValley verband. Een bos bloemen is mooi als waardering maar geen loon naar werk!
het continueren van de rol van Cultuurmakelaar met een aanscherping van de opdracht t.w. verbinden binnen de sector, met andere sectoren en amateurs – professionals en ontsluiten van subsidies in en buiten de sector, het versterken van cultureel ondernemerschap.

Maar ook de culturele sector zelf kan iets doen. Ga elkaar meer opzoeken, ontmoet elkaar en deel kennis en ervaringen over verwerven opdrachten of vaststellen tarieven, leer van en met elkaar. Zoek anderen buiten de sector op en maak hen tot partner. Denk hierbij aan WOC en Welsaam. Organiseer evt. een breed platform of sterker nog, zet een coöperatie op met 1 loket voor vragen, opdrachten e.d. Wees zichtbaar. Want dat is goed voor de culturele sector maar ook voor de stad.
PvdA Wageningen. Samen werkt beter!