Wageningse ondernemers en ondernemende Wageningers .

8 maart 2018

Ik ben Yvonne Drissen, no. 4 op de lijst voor de PvdA. U kunt op mij rekenen als het gaat om toekomstgericht onderwijs en arbeidsmarkt.

Wat u en mij bindt zijn mensen. Mensen vormen immers het belangrijkste kapitaal voor u als ondernemers maar ook voor de samenleving.
Of het nu gaat om Planet of Profit. Zonder People lukt dat nooit.

Graag wil ik u dit laten zien.

Dit is een inkijkje in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Hier werken studenten met materialen en apparatuur die door ondernemers samen beschikbaar zijn gesteld.
En ondernemers werken hier samen met onderwijs, onderzoekers en startups aan nieuwe ontwikkelingen.
Het is tot stand gekomen omdat ondernemers, overheid en onderwijs samen om de tafel zijn gaan zitten en met elkaar afspraken hebben gemaakt over onderwerpen die er de komende jaren toe doen.

En dat is waar de PvdA Wageningen voor staat.
Dat Wageningse ondernemers elkaar en anderen opzoeken en ontmoeten zoals hier bij het WOC of de FoodValley STAMtafel.
Dat u kennis en ambities deelt maar bijv. ook mensen, materialen en gebouwen. Om zo met elkaar aan een toekomstgericht onderwijs en arbeidsmarkt te werken.
Dat is goed voor uw onderneming en goed voor de samenleving.

Daarom kunt u rekenen op de PvdA.

– als het gaat om mensen aan het werk te krijgen en te houden,
– als het gaat om het stimuleren van diversiteit aan werkgelegenheid in
Wageningen en diversiteit in uw bedrijf,
– als het gaat om het realiseren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat en
Wageningen Klimaatneutraal in 2030.

PvdA Wageningen. Samen werkt beter!