Door Mathilde Maijer op 11 november 2015

Wageningen bereikbaar èn bewoonbaar

Is verbreding van de Nijenoord Allee echt nodig om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren? De PvdA vindt dat je dat nu nog niet kunt zeggen.

In de discussie over het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen ging het tot nu toe altijd over een opwaardering van de Nijenoord Allee die nodig zou zijn om de doorstroming te bevorderen. Over een ongelijkvloerse fietsoversteek bij de Bornsesteeg en het liefst gelijktijdig maar anders snel daarna, een oplossing voor de fietsfile door de Tarthorst. Over de wens van een tweede ongelijkvloerse fietsoversteek bij de Rooseveltweg, die zo snel mogelijk daarna gemaakt zou worden. Dat de oversteek bij Hoevestein zou verdwijnen is nooit genoemd. En die oversteek wil de PvdA juist behouden.

Er is onrust bij de omwonenden. En de reuring is terecht. Want wat blijkt? Opwaardering van de Nijenoord Allee wordt door het college uitgelegd als verbreding. Weer moet meer asfalt voor de oplossing zorgen, waarbij we zo langzamerhand allemaal weten dat meer asfalt meer verkeer aantrekt. Waar is het groene van dit college? Asfalt is zwart.

Door Wageningers zijn creatieve en constructieve oplossingen aangedragen ter voorkoming van dit extra asfalt. Oplossingen die bij kunnen dragen aan de doorstroming op de Nijenoord Allee, het vergroten van de bereikbaarheid en de oversteekbaarheid voor fietsers van deze barrière. De PvdA is onder de indruk van de positieve bijdragen van de inwoners. Wij willen deze niet in een bureaula laten verdwijnen en blind doorgaan op een weg waarvoor duidelijk weinig draagvlak is: het aanleggen van een vierbaansweg door de stad. Vandaar dat de PvdA een motie heeft ingediend dat recht doet aan het positieve meedenken door vele inwoners. De motie roept op dat het college 18 interessante ideeen van een serieus antwoord gaat voorzien, en is gelukkig met brede steun aangenomen.

De PvdA wil een duidelijk signaal afgeven aan de provincie: ja wij gaan voor een noordelijke inprikker en voor een opwaardering van de Nijenoordallee, maar niet perse een vierbaansweg. Eerst proberen we andere flankerende maateregelen en die zijn nog niet uitgezocht. Hoe staat het met de doorstroming als er drie ongelijkvloerse fietsoversteken zouden zijn, gecombineerd met een groene golf over de Nijenoordallee, een aparte afslag op de rotonde op de Droevendaalsesteeg voor verkeer dat naar de campus wil en bij Het Gesprek voor verkeer dat rechtsafslaat naar de Nijenoordallee en bovendien de busbaan als extra westelijke inprikker? Allemaal elementen van opwaardering van het bestaande wegennet die zijn aangedragen door  Wageningers en die tot nu toe niet bekeken zijn en die best wel eens de verbreding overbodig zou kunnen maken.

Mensen in de Tarthorst en Roghorst vrezen de autotunnel, omdat het optrekken van auto’s die uit een tunnel komen nog meer lawaai geeft dan kalm doorrijdend verkeer onder een fietsbrug en met een groene golf. En er is al zoveel lawaai nu het geluidsscherm niet de gewenste stilte oplevert. Een van de alternatieven die wij onderzocht willen zien, is het maken van drie ongelijkvloerse fietsoversteken zonder autotunnel.

De opwaardering van de Nijenoord Allee en aanleg ongelijkvloerse fietsoversteken zullen een ingrijpende verandering zijn in het noorden van Wageningen. Juist daarom pleit de PvdA om geen overhaast besluit te nemen.

Mathilde Maijer

Mathilde Maijer

Wie ben je? Ik ben moeder van 3 zoons en woon  in Wageningen sinds 2003. Daarvoor heb ik 15 jaar in Afrika en Zuid-Amerika gewerkt. In Nederland heb ik diverse banen gehad zowel betaalde en onbetaalde. Ik geniet van mijn gezin, muziek, film, de uiterwaarden en van Wageningen. Enthousiast van?Ik word enthousiast van mensen die zich inzetten

Meer over Mathilde Maijer