Door Mathilde Maijer op 3 april 2014

Bespiegelingen

De verkiezngen zijn voorbij. De uitslag is niet onverwachts maar wel teleurstellend. Maar met 3 raadsleden en een 6- koppige Fratie Plus gaan we vol energie aan de slag om samen te bouwen aan een sterker & socialer Wageningen. In het volgende stuk kunt u kennis nemen van een aantal bespiegelingen in de vorm van een vraaggesprek met de informateur, Ron König.

De onderhandelingen om tot een nieuw college te komen zijn begonnen. Dinsdag 25 maart en woensdag 26 maart hebben de verkennende gesprekken tussen de 8 partijen in de gemeenteraad en de informateur van D66, Ron König, wethouder in Rheden, plaatsgevonden.

Ron: hoe kijk je aan tegen de verkiezingsuitslag? D66 en GroenLinks hebben het bijzonder goed gedaan bij de studenten en hoger opgeleiden, en de linkse volkse partijen Stadspartij, SP en wij bij de volksbuurten. Wij hebben een zetel verloren maar dat lijkt meer een landelijke tendens dan dat wij als enigen zijn afgerekend op het beleid van de afgelopen vier jaar waarin wij deelnamen aan de coalitie.       Ron: welke rol zie je voor de PvdA in de komende raadsperiode? We zullen ons eigen geluid laten horen en constructief samenwerken met coalitie en oppositie. In eerste instantie zijn wij niet aan zet. Mochten we toch uitgenodigd worden, leveren we graag een wethouder, we hebben daarvoor zoals altijd goede kandidaten. We zijn een pragmatische partij en doen mee als we benaderd worden.   Ron: welke coalitie heeft je voorkeur? Het lijkt me goed dat heel Wageningen zich kan vinden in het college. De verschillende doelgroepen, die zo verschillend hebben gestemd, zeg de hoogopgeleiden en studenten aan de ene kant en aan de andere kant de volkswijken, moeten zich beiden in de coalitie kunnen terugvinden. De PvdA wil een college van drie wethouders die uit verschillende partijen afkomstig zijn, en die een open transparante discussie aangaan met de raad. Het lijkt me logisch dat die wethouders afkomstig zijn van grotere partijen, D66, GroenLinks en de Stadspartij lijkt me nu een logische eerste keuze maar als we worden benaderd om een andere combinatie te maken, willen we best meedoen.      Ron: welke alternatieve coalities zijn volgens jou denkbaar? Met de PvdA erbij kunnen nog twee logische coalities gevormd worden. Ook in dat geval gaan we uit van een open college, waarbij de politieke discussie in de raad gevoerd wordt en niet vantevoren dichtgetimmerd is. Daarom maakt het volgens mij niet uit dat de coalitie met onze deelname 13 zetels heeft, de kleinst mogelijke meerderheid. Immers, we willen niet optreden als coalitieblok tegenover oppositieblok. Dus het argument dat je met een coalitie van 13 een probleem hebt als er iemand ziek is, telt niet naar mijn mening.       Ron: welke partijen zouden moeten starten met onderhandelen? D66, GroenLinks en Stadspartij.      Ron: met welke partijen wil de PvdA samenwerken? En welke niet? Ik sluit geen enkele partij uit, met de ene partij komen we meer inhoudelijk overeen op het ene punt, met een andere partij met een ander punt en met een derde klikt het op persoonlijk vlak of bestuursstijl beter. Het belangrijkste is dat de drie wethouders een goed team vormen, elkaar respecteren en aanvullen en dat de coalitiefracties elkaar respecteren, soms omarmen en steunen en vaak de ruimte laten. Overigens hebben we prima samengewerkt met Groenlinks en D66 in de vorige coalitie.      Ron: wat zou je in het coalitieakkoord willen vastleggen over de bestuursstijl?  Het politieke debat wordt gevoerd in de raad. Er worden geen inhoudelijke deals van te voren gemaakt en geen onderwerpen dichtgetimmerd. De moeilijkste momenten de afgelopen 8 jaar, wij zitten al twee periodes in de coalitie, waren de momenten dat we naar buiten toe besluiten moest verdedigen waar de PvdA eigenlijk niet achter stond maar waar we afspraken over hadden gemaakt. Wij houden ons altijd aan dat soort afspraken, vier jaar lang. Ik zou willen vastleggen dat alle coalitiepartijen zich aan dat soort afspraken houden, en ik zou deze deals tot het minimum willen beperken.       Ron: over welke issues moeten in ieder geval afspraken worden gemaakt? Zeker als de huidige coalitie niet doorgaat, moeten afspraken worden gemaakt of het mogelijk is besluiten van de vorige coalitie te heronderzoeken. Zeker als voormalige oppositiepartijen toetreden tot de coalitie, die van bepaalde onderwerpen een groot punt hebben gemaakt, zou je de handreiking moeten doen om die onderwerpen te heronderzoeken zodat ongeacht de uitkomst iedereen met opgeheven hoofd verder kan. Wij denken dan aan bijvoorbeeld de Wielewaag. Ron: wat zou het karakter moeten zijn van het coalitieakkoord? Net zoiets als vier jaar geleden, kort met een duidelijke politieke signatuur en met weinig gedetailleerde inhoudelijke deals in de zin van ‘jullie de rondweg wij het stadhuis’. Ron: hoe zou het proces georganiseerd moeten worden? Vier jaar geleden heb ik het ook meegemaakt en ik vond het experiment van de openbaarheid deze herhaling waard.   Ron: wie zullen namens de PvdA als onderhandelaars optreden? In eerste instantie Hans en ik. Op een zeker moment komen wellicht vakspecialisten aan tafel.      Ron: welke nadere afspraken zijn nodig om de (openbare) onderhandelingen goed te laten verlopen? Ik vind het niet slim als mensen op twitter een soort parallelle onderhandelingen voeren, maar dat moet elke partij wel wel zelf weten. Wij doen daar niet aan mee.       Ron: welke overige punten zou je de informateur willen meegeven? De openbare gesprekken zoveel mogelijk in de avonduren zodat mensen met een baan er ook bij kunnen zijn.        Ron: Dank voor het gesprek.

Mathilde Maijer

Mathilde Maijer

Wie ben je? Ik ben moeder van 3 zoons en woon  in Wageningen sinds 2003. Daarvoor heb ik 15 jaar in Afrika en Zuid-Amerika gewerkt. In Nederland heb ik diverse banen gehad zowel betaalde en onbetaalde. Ik geniet van mijn gezin, muziek, film, de uiterwaarden en van Wageningen. Enthousiast van?Ik word enthousiast van mensen die zich inzetten

Meer over Mathilde Maijer